managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on juli 15th, 2006

Internauten zijn veel beter in het herkennen van spam dan filters. Dat stelt spamexpert John Graham Cumming. Hij voert aan dat 99,5 procent van spam door de internetgebruikers herkend worden. Spamfilters worden volgens Cumming nog steeds om de tuin geleid en slagen er slechts in om ongeveer 96 procent van de spam te herkennen, zonder rekening te houden met de onterecht geblokkeerde mail. Maar spam blijkt nog altijd successen te blijven boeken. Tien procent van alle internetters zou ooit al ééns iets gekocht hebben op een spamaanbieding. Volgens een gewezen spammer is er maar één middel om de kwaal uit te roeien. Volgens hem moet men de internaut duidelijk maken dat hij moet ophouden met het reager op spam. Met één reactie op honderdduizend spamberichten is een opbrengst van 100.000 dollar volgens hem snel bereikt. 

De oorlog in Irak heeft de Amerikaanse staatskas tot nu toe bijna 300 miljard dollar gekost. Dat blijkt uit een analyse van financiële experts van het Amerikaanse Congres. Indien de Amerikaanse troepen tot eind 2009 in Irak aanwezig zouden blijven, zouden de kosten volgens de ramingen van de experts oplopen tot bijna 500 miljard dollar. Maar een relatief grote aanwezigheid tot 2016 zou daarentegen nog eens extra 350 miljard dollar kosten. Bovendien zijn er ook nog eens de opleiding van het Iraakse leger en andere hulpprogramma’s. Daarbij moet nog eens op een bedrag van 30 miljard dollar gerekend worden. De kosten van de oorlog zijn veel hoger uitgevallen dan oorspronkelijk werd vooropgesteld. Lawrence Lindsey, de economische adviseur van het Witte Huis, schatte destijds dat de kosten al snel zouden oplopen tot 100 of 200 miljard dollar. Men vond echter dat hij te pessimistisch was en de kosten veel te hoog inschatte. Lindsey werd daarop bedankt voor bewezen diensten. (Reuters)

Computerbedrijf Apple stopt de gerechtelijke procedures om twee weblogs te verplichten hun bronnen te vermelden. De twee betrokken weblogs had gevoelige informatie gepubliceerd over nieuwe Apple-producten. Dat nieuws kon volgens Apple alleen afkomstig zijn van lekken van binnen het bedrijf. Het computerbedrijf eiste dat de bloggers hun anonieme bronnen zouden bekend maken. Apple voerde daarbij aan dat bloggers niet als journalisten mogen beschouwd worden en dus ook geen beroep kunnen doen op beroepsgeheim en dus hun bronnen moesten vrijgeven. De zaak trok in de Verenigde Staten heel wat aandacht omwille van het al dan niet journalistieke aspect van het bloggen. De rechter oordeelde echter dat bloggers dezelfde rechten hebben als traditionele journalisten. Apple heeft nu beslist zich bij die beslissing neer te leggen en niet in beroep te gaan tegen het vonnis.

De allereerste deelname van het Australische nationale voetbalteam aan een wereldkampioenschap heeft in het land heel wat losgemaakt. Het land heeft zich inmiddels kandidaat gesteld voor de organisatie van het wereldkampioenschap van 2018. De Australische voetbalbond stelt daarbij nu al dat het evenement het grootste sportgebeuren moet worden dat ooit in Australië is georganiseerd. Ook de Australische premier John Howard schaart zich achter de kandidatuur en stelde dat zijn regering alle medewerking zou verlenen om het project van de Australische voetbalbond te helpen waarmaken. Australië was eerst van plan om zich kandidaat te stellen voor het wereldkampioenschap van 2014, maar alles wijst erop dat die editie zal toegewezen worden aan een Zuid-Amerikaans land.

Een groot gedeelte van de vrouwelijke gsm-bezitters hebben moeite met het gebruik van hun mobiele telefoon. Dat moet althans blijken uit een Brits onderzoek in opdracht van de elektronicaketen Comet. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat driekwart van de vrouwelijke gsm-bezitters enkel weet hoe de basisdiensten – zoals sms en het zenden van berichten – werken. Dat heeft volgens Comet vooral te maken met het feit dat vrouwen niet de moeite zouden nemen om de gebruiksaanwijzingen door te nemen. Zeventig procent zou liever de hulp van haar partner of kinderen inroepen wanneer ze voor problemen met haar gsm-toestel staat. Hetzelfde geldt volgens Comet ook voor camera’s en mp3-spelers. Mannen spenderen volgens de onderzoekers daarentegen uren aan het uitpluizen van de gebruiksaanwijzing omdat ze toestel zo optimaal mogelijk willen gebruiken.

Fraude en diefstal hebben grote Europese ondernemingen het voorbije jaar ongeveer 3,5 miljard euro gekost. Dat blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Het gaat daarbij om fraude en diefstal door het eigen personeel. De onderzoekers stellen echter dat het niet eenvoudig is om de schadebedragen in kaart te brengen. De schade wordt geraamd op vijf tot zeven procent van de brutojaaromzet. In de meeste gevallen worden bedrijven daarbij benadeeld door diefstallen van geld en goederen, gevolgd door misleiding, boekhoudfraude, corruptie, handel met voorkennis en plagiaat. Opvallend is dat Nederland op een aantal vlakken slechter scoort dan het West-Europese gemiddelde. Het gaat dan vooral op het vlak van diefstallen en misleiding. Op het vlak van witwaspraktijken scoren onze noorderburen dan echter weer beter dan het Europese gemiddelde.

Vrouwen hebben een doorslaggevende stem bij gezamenlijke online aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse communicatiewetenschappers Julia Hallatu en Stephanie Muller in opdracht van het bureau Amercom. Uit het onderzoek blijkt dat in 61 procent van de gezamenlijke online aankopen de vrouw een doorslaggevende stem had. De man had het in amper 16,7 procent van de aankopen voor het zetten. Bij 22,3 procent was er sprake van een gezamenlijke beslissing. Deze resultaten zijn volgens de onderzoekers heel opmerkelijk, want in de praktijk zijn veel websites en online campagnes specifiek op mannen gerecht. Ze stellen dan ook dat marketeers te weinig nadenken over de impact, rol en behoeftes van specifieke doelgroepen en voegen er aan toe dat dit een sterk negatief effect heeft op de efficiëntie van veel e-marketing campagnes.

In het gebied van de Middellandse Zee moet dringend een regeling uitgewerkt worden voor het verbruik van water. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds (WWF). De organisatie stelt dat de regio steeds met grotere droogtes wordt geconfronteerd. Dat is vooral te wijten aan de landbouw, die steeds meer irrigatiewater gebruikt, terwijl tegelijkertijd de jaarlijkse neerslag op sommige locaties met tot twintig procent is afgenomen. Gesteld wordt dat het irrigatiegebied in de regio sinds de jaren zestig dubbel zo groot is geworden. De irrigatielandbouw vertegenwoordigt op dit ogenblik 65 procent van de totale waterconsumptie. De sector is uitgegroeid tot de grootste waterverbruiker van het Middellandse-Zeegebied. Bovendien wordt er opgemerkt dat allerhande subsidies ervoor gezorgd hebben dat van de traditionele landbouwteelt, zoals olijven en citrusvruchten, overgestapt is op de teelt van maïs en suikerbieten. Die teelten gebruiken dikwijls irrigatie, terwijl de traditionele teelten het uitsluitend met regenwater konden stellen.

Debate Europe, het online forum van de Europese Commissie, heeft zopas de kaap van de miljoen bezoekers overschreden. Het forum werd gelanceerd in de voorbije maand maart in het kader van het streven van de Europese Commissie om democratie, dialoog en debat te stimuleren. De forum was ter beschikking in de 21 verschillende talen van de Europese Unie. De website kreeg ongeveer 200.000 bezoekers per maand en ontving 12.700 commentaren. De meeste discussies werden gevoerd in het Engels (56 procent), gevolgd door het Frans (23 procent) en het Duits (7 procent). Het bezoekerspubliek bestond voor negentig procent uit mannen.

De wereldvoetbalbond FIFA zegt bijzonder tevreden te zijn over de relatie van het internet en het wereldkampioenschap voetbal. Op de website fifaworldcup.com zouden tijdens het evenement ruim twee keer meer zoveel bezoekers zijn geweest als op de vorige editie, vier jaar geleden. In totaal werden tijdens het tornooi 4,2 miljard webpagina’s opgevraagd. De videostreams kregen 125 miljoen kijkers. Mobiel internet zorgde voor 73 miljoen opgevraagde webpagina’s. Het spelletje Fantasy Sign-Ups mocht daarentegen slechts rekenen op 875.000 deelnemers. De snelste internetsites van de deelnemende landen was die van Duitsland. Daar moest rekening gehouden met gemiddelde responstijd van 0,43 seconden. Argentinië was het traagst, met een responstijd tot bijna dertig seconden.