managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Waarde informatica ongekend of genegeerd

Posted by managing21 on oktober 4th, 2007

Grote internationale organisaties zijn vaak niet op de hoogte van de waarde en omvang van hun informatica-middelen en weten ze ook niet welke bijdrage die technologie levert aan de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een internationaal rapport van het onderzoeksbureau Insead. De onderzoekers stippen dan ook aan dat vele bedrijven zich zouden moeten afvragen of ze met een dergelijke visie wel op de juiste manier bezig zijn tegenover hun aandeelhouders.

De onderzoekers stellen dat toonaangevende internationale bedrijven de omvang en waarde van ICT-middelen vaak negeren in vergelijking met andere, regelmatig geëvalueerde bedrijfsmiddelen, zoals de omzet, eigendommen, kennis en het merk. “Uit het rapport blijkt dat amper 48 procent van de ondervraagden ooit de financiële waarde van de IT-bedrijfseigendommen heeft gemeten,” aldus het magazine Financieel Management.

Uit het onderzoek blijkt dat zes op tien toplui uit de financiële en informatica-afdelingen er geen idee van heeft wat de omvang is van de belangrijkste bedrijfssoftware. “Bovendien weet 29 procent niet wat de organisatie jaarlijks uitgeeft aan software,” wordt er opgemerkt. “Bijna zes op tien ondervraagden denkt dat zijn bedrijf de financiële waarde van bedrijfssoftware negeert ofwel onderschat in vergelijking met andere bedrijfseigendommen.”

“Meer dan één triljoen dollar is het afgelopen jaar wereldwijd uitgegeven aan ICT-technologie,” aldus Insead. “Men moet zich dan ook afvragen of raden van bestuur hun verantwoordelijkheid richting de aandeelhouders wel nemen.” In Duitsland blijkt men het meest bewust te zijn van de waarde van de ICT-eigendommen. Daar weet 60 procent wat de technologie betekent voor het bedrijf.

Dat is meer dan in de Verenigde Staten (52 procent), Italië (40 procent), Frankrijk (36 procent) en Groot-Brittannië (12 procent).