managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Droogte bedreigt Australische export

Posted by managing21 on juli 15th, 2006

Australië heeft de droogste maand juni in meer dan honderd jaar beleefd. Meteen wordt gevreesd of er wel voldoende landbouwopbrengsten zullen zijn om de export van de Australische economie op punt te houden. In sommige regio’s zou de oogst zelfs met tachtig procent dalen. Alleen een snelle weersverandering en stevige regenbuien kunnen volgens analisten nog voor een ommekeer zorgen. 

Oost-Australië heeft in het midden van juni nog een beetje regen gekregen om de planten toch nog van een beetje water te voorzien, maar daarna is er weer een droogteperiode gevallen. Lokale landbouwers moeten nu hopen op nieuwe regenbuien om hun oogsten te kunnen redden. In West-Australië is de situatie nog erger. Gevreesd wordt dat daar tachtig procent van de oogst verloren is. Meteen zou er schaarste kunnen ontstaan voor graan, koolzaad en gerst, belangrijke Australische exportproducten.

Drie weken geleden schroefde het Australian Bureau of Agricultural and Resource Econimics de vooruitzichten voor de jaarproductie van graan al met 9,2 procent terug tot 22,8 miljoen ton. Maar volgens de sectororganisatie Farmarco moet er rekening gehouden worden met een maximum oogst van achttien tot twintig miljoen ton. Ook het vorige plantjaar kende een bijzonder droge start, maar kende toen veel lenteregens. Dat zorgde voor een graanoogst van 25,1 miljoen ton, bijna een record voor de sector. Dit keer zijn de lenteregens echter uitgebleven.

Het analistenbureau ProFarmer stelt dat de situatie nog veel dramatischer is. Daar wordt beweerd dat 58 procent van de Australische teelten in bijzonder slechte toestand verkeren en wellicht ook niet meer door goede regens zal kunnen verbeterd worden. In het zwaar getroffen Queensland zou nu overwogen worden om een oogst over te slaan, zodat in een ander seizoen geoogst zou kunnen worden.

Australië wordt al sinds het begin van deze eeuw geconfronteerd met extreme droogtes. In 2003 werd zelfs de ergste droogte in honderd jaar genoteerd. Ook toen kregen de graanproductie en export zware klappen.