managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wachten of synthetische ethanol

Posted by managing21 on juli 15th, 2006

Biodiesel op basis van sojabonen is efficiënter en milieuvriendelijker dat ethanol op basis van granen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Minnesota. Maar er wordt aan toegevoegd dat geen van beide producten wellicht ooit een vervangmiddel zal kunnen vormen voor fossiele brandstoffen. Geopperd wordt dat er zal moeten gewacht worden op de productie van synthetische ethanol. 

De onderzoekers stellen dat ethanol 25 procent meer energie levert dan er nodig is om de brandstof te vervaardigen, maar bij biodiesel zou dat oplopen tot 93 procent. “Bovendien slaagt het gebruik van ethanol er weliswaar om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met twaalf procent ten opzichte van fossiele brandstoffen, maar zorgt biodiesel voor een reductie van 41 procent,” voeren de onderzoekers aan. “De productieprijs van biodiesel ligt wel twintig procent hoger dan die van ethanol.”

Maar volgens de National Academy of Sciences zullen noch ethanol, noch biodiesel er in slagen om grote hoeveelheden petroleum te vervangen zonder een zware impact te hebben op de voedselbevoorrading. “Indien de volledige graan- en sojaproductie van de Verenigde Staten zou besteed worden aan de productie van biobrandstoffen, zou slechts amper twaalf procent van de gasbehoefte en zes procent van de dieselbehoefte ingevuld kunnen worden,” voeren de onderzoekers nog aan.

Er wordt echter wel opgemerkt dat de productie van ethanol efficiënter is omdat die per hectare zeven keer meer brandstof oplevert dan biodiesel. Bovendien wordt gesteld dat de doorbraak van biodiesel de prijs van soja-olie gevoelig zou opdrijven. Geopperd wordt dat kunstmatige ethanol uiteindelijk het beste vervangmiddel zal zijn voor fossiele brandstoffen. “Op die manier wordt er ook geen conflictsituatie gecreëerd met de wereldwijd steeds groeiende vraag naar voedingsproducten,” voeren ze aan.