managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wat is televisie in digitale tijdperk?

Posted by managing21 on juli 15th, 2006

Hoe moet in het digitale tijdperk een televisieprogramma gedefinieerd worden. Met alle digitale en interactieve formaten is het niet altijd eenvoudig om een duidelijke scheiding te maken tussen bijvoorbeeld televisie en internet. In Zweden hebben ze er alvast een hele brok aan, want daar heeft men een wet ingevoerd dat voortaan een belasting moet betaald worden op elk toestel dat in staat is televisieprogramma’s te ontvangen. Dan wordt het dus heel belangrijk om te bepalen wat onder een televisieprogramma moet verstaan worden, maar juist dat hebben de Zweden in het vage gelaten. 

Zweedse computerbezitters zouden in de toekomst wel eens verplicht kunnen worden om een jaarlijkse televisietaks van 2.000 kroon (218 euro) te betalen, ongeacht of ze de Zweedse officiële omroep al dan niet bekijken. De Zweedse regering heeft immers een wet goedgekeurd waardoor een taks moet betaald worden, ongeacht hoe televisie wordt bekeken. De wet is bijzonder vaag, maar het wordt blijkbaar aan de Zweedse rechtbanken overgelaten om de details verder te bepalen.

De nieuwe wet geldt voor iedereen die een apparaat bezit dat in staat is om televisie-programma’s te ontvangen, zelfs al kan het toestel ook gebruikt worden voor andre doeleinden. “Radiotjänst, de organisatie die de televisierechten beheert, weet geen idee hoe de nieuwe regels in de praktijk zullen toegepast worden,” aldus de Zweedse krant The Local. “In het digitale tijdperk is het immers niet gemakkelijk te bepalen wat nu nog onder een televisieprogramma moet begrepen worden.

Het Zweedse ministerie voor onderwijs en cultuur voerde aan dat de wet niet gericht is tegen de kleine stations die ontwikkeld zijn om op het internet uit te zenden, maar wel op grote commerciële kanalen zoals Channel 5. “Maar indien veel stations op het internet beginnen uit te zenden, zou dat inderdaad een probleem kunnen vormen,” stipte een woordvoerder van het ministerie aan. Voor een televisietoestel moet de bezitter in Zweden op dit ogenblik een belasting van 1.968 kronen (214 euro) per jaar betalen.