managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Thuiswerkers missen sociale contacten

Posted by managing21 on oktober 16th, 2007

Het gemis aan sociale contacten met collega’s en de bedrijfscultuur zijn de belangrijkste drempels om thuis te gaan werken. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij werknemers op de personeelsdienst van Nederlandse bedrijven. Wel wordt opgemerkt dat de grenzen tussen werk en priva door de opkomst van online technologieën en het gebruik van e-mail verder zal vervagen.

Uit het onderzoek bleek dat 49 procent van de ondervraagden het gemis aan contact met collega’s als belangrijke reden ziet om niet thuis te gaan werken. Daarnaast meent 47 procent van de ondervraagden dat de bedrijfscultuur over het algemeen nog niet is ingesteld op thuiswerken. Eenderde van de respondenten denkt daarnaast dat het merendeel van de werknemers het liefst op kantoor werkt vanwege de aanwezige applicaties.

Ondanks de technische mogelijkheden die in de jongste jaren zijn ontwikkeld ten behoeve van thuis of op andere locaties werken, blijken veel mensen nog steeds de voorkeur te geven aan het werken op de zaak. Wel geeft 84 procent van de ondervraagden aan dat de opkomst van online tools en het gebruik van e-mail zorgt voor een vervaging van de grenzen tussen werk en privé.