managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bedrijfsfraude stijgt 40 procent

Posted by managing21 on oktober 16th, 2007

De financiële schade die bedrijven wereldwijd lijden als gevolg van bedrijfsfraude of criminaliteit is in de afgelopen twee jaar met 40 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC). Daarbij wordt door de onderzoekers opgemerkt dat ongeveer de helft van de daders moet gezocht worden binnen de muren van het eigen bedrijf.

Het door bedrijven geleden directe financiële verlies is in de afgelopen twee jaar gestegen met 40 procent van 1,2 miljoen euro naar 1,7 miljoen euro. “Het wereldwijde totale schadebedrag aan ontdekte diefstallen, verduistering, corruptie en bedrijfsspionage bedraagt ten minste 5,6 miljard euro,” merkt het adviesbureau op. De studie wijst uit dat fraude in alle sectoren terug te vinden is en zowel grote als kleine bedrijven het slachtoffer zijn.

De globalisering maakt bedrijven volgens de onderzoekers gevoeliger voor fraude. Op nieuwe markten zoals China moeten ze immers vrezen voor omkoping, corruptie en namaak. Meer dan de helft van de bedrijven geeft toe het voorbije twee jaar het slachtoffer geweest te zijn van fraude. Toch hebben ze volgens het PwC-onderzoek er alle vertrouwen in fraude te kunnen bestrijden. Slechts 12 procent denkt in de nabije toekomst slachtoffer te zullen worden.