managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Personeel betrekken bij reorganisaties

Posted by managing21 on oktober 19th, 2007

Bij bedrijfsreorganisaties moeten de directies ook hun personeel betrekken. Dat zegt de Nederlandse onderzoekster Charissa Freese van de Universiteit van Tilburg. Op die manier aanvaarden de medewerkers volgens haar de gewijzigde strategie van het bedrijf en blijven ze zich ook verder positief opstellen. Freese waarschuwt dat in het andere geval de productiviteit gevoelig dreigt te zullen dalen.

“Bedrijfsreorganisaties leiden vaak tot grote onrust bij het personeel,” aldus Charissa Freese. “In veel gevallen wordt het personeel daar immers niet over geraadpleegd. Werknemers weten niet goed waar ze aan toe zijn. Ze ervaren een aanhoudende hoge werkdruk, minder loopbaanmogelijkheden, gebrek aan steun op kritieke momenten en minder uitdaging. Hierop reageren ze door zich minder in te spannen, zich ziek te melden of te vertrekken.”

De schade is volgens de onderzoekster echter betrekkelijk eenvoudig te beperken door eerlijke informatie te verstrekken en werknemers bij het veranderingsproces te betrekken. “Door werknemers bij het veranderingsproces te betrekken, is de kans op acceptatie groter,” voert ze aan. Informatie moet ook best op maat. Sommige werknemers liggen namelijk nachten wakker, terwijl andere de verandering niet eens opmerken,” stelt ze.