managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Griekse economie traagste groeier van de hele eurozone

Posted by managing21 on april 15th, 2018

Geen enkel land van de eurozone heeft het voorbije jaar een tragere groei gekend dan Griekenland. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Daarbij wordt opgemerkt dat het Griekse bruto binnenlandse product het voorbije jaar met 1,4 procent is toegenomen, tegenover een gemiddelde stijging met 2,3 procent voor de volledige eurozone. Aan het andere einde van het spectrum staat Ierland, die zijn economie het voorbije jaar met 5 procent zag groeien. De cijfers tonen volgens de Europese Centrale Bank aan dat de economische crisis, ondanks het einde van het internationale hulpprogramma, nog altijd zwaar op Griekenland blijft wegen.

De bescheiden vooruitgang die de Griekse economie het voorbije jaar heeft moeten melden, moet vooral worden toegeschreven aan de privéconsumptie, waar slechts een stijging met 0,1 procent kon worden opgetekend, tegenover een gemiddelde progressie van 1,6 procent in de rest van de eurozone. Ook wordt opgemerkt dat de overheidsbestedingen in Griekenland met 1,1 procent zijn gedaald, terwijl in de rest van de eurozone een groei met 1,2 procent werd gemeld. Per hoofd van de bevolking heeft Griekenland ook het laagste bruto binnenlandse product van de eurozone. Gewag wordt gemaakt van 19.900 euro, tegenover een gemiddelde van 31.700 euro in de eurozone.

Ook andere parameters tonen volgens het rapport weinig tekenen van vooruitgang. Onder meer bij het spaargedrag moet volgens de Europese Centrale Bank een sterk verschil tussen Griekenland en de rest van de Europese Unie worden gemeld. Terwijl in de Europese Unie een groei met 10,8 procent kan worden gemeld en in de eurozone een toename met 12,1 procent kan worden geregistreerd, moet in Griekenland een inkrimping met 6,8 procent worden opgetekend. Dat moet volgens het rapport worden toegeschreven aan het feit dat de Griekse bevolking een deel van zijn spaargelden moet aanspreken om zijn dagelijkse uitgaven te kunnen financieren.

Alleen op fiscaal vlak kunnen in Griekenland volgens het rapport positieve cijfers worden gemeld.

Lees Verder