managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Temperatuur en goede lucht doen kopen

Posted by managing21 on juli 20th, 2006

De temperatuur en luchtkwaliteit in een winkel hebben een impact op het koopgedrag van klanten. Dat stelt Atze Boerstra, directeur van het bedrijf BBA en promoverend op dit onderwerp. BBA verricht onderzoek voor onder meer SenterNovem, een kennisinstituut van de overheid.

“Boerstra werd door het onderwerp gegrepen toen hij een onderzoek las van de Amerikaan Heschong, waarin wordt geconcludeerd dat in winkels met dakramen 40 meer meer afzet wordt gerealiseerd dan in winkels zonder lichtinval van buiten,” aldus het magazine Retailtrends.

Boerstra dacht onmiddellijk dat luchtkwaliteit en temperatuur dan ook een rol spelen. De centrale premisse van zijn onderzoek is dat bijna alle ongeplande en veel geplande aankopen het resultaat zijn van zien, aanraken, ruiken en proeven. De zintuiglijke waarneming van een product roept de belofte van plezier en vervulling op. Boerstra redeneert dat temperatuur en luchtkwaliteit dit zintuiglijke proces beïnvloeden.

Een verhoging van de temperatuur van 20 naar 27 graden zorgt er bijvoorbeeld voor dat de effectiviteit van mentale processen met 30 procent daalt. Door de lucht niet goed te filteren komen er schadelijke stoffen vrij, waardoor klanten zich minder prettig voelen en eerder de winkel zullen verlaten. Boerstra gaat nu verder met het praktijkonderzoek.