managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Texas centrum van Amerikaanse windenergie

Posted by managing21 on juli 25th, 2006

Texas is het windenergie-centrum van de Verenigde Staten geworden. De zuidelijke staat, ooit synoniem voor de olieproductie, heeft volgens de American Wind Energy Association (WEA) een capaciteit van 2.370 megawatt. Dat is goed voor de energievoorziening van ongeveer 600.000 gezinnen. Texas heeft daarmee Californië van de troon gestoten.

De Amerikaanse capaciteit van windenergie haalt nu een niveau van 9.971 megawatt. Daarvan vertegenwoordigt Californië 2.323 megawatt. De staat was sinds 1981 Amerikaans marktleider op het gebied van windenergie, maar heeft nu Texas moeten laten voorgaan. Texas voegde dit jaar al 375 megawatt toe aan zijn capaciteit, 46 procent van de 822 megewatt die sinds het begin van dit jaar aan de Amerikaanse energiemarkt werd toegevoegd.

Het voorbije jaar werd in de Verenigde Staten 2.431 megawatt windenergie gecreëerd. Dat is een groei met 35 procent, maar daarmee blijft het land toch onder de verwachte groei met 2.500 megawatt. Volgens de WEA kan dit jaar in de Verenigde Staten in totaal 3.000 megawatt extra windenergie op het net gezet worden. Experts stellen dat Texas een centrum voor windenergie kan worden, net zoals dat voordien ook het geval was voor olie en gas.

Ondanks al die inspanningen vertegenwoordigt windenergie amper één procent van de Amerikaanse elektriciteitsvoorziening. Initiatieven voor het creëren van windenergie kunnen ook in de Verenigde Staten rekenen op financiële tussenkomst van de overheid. Die maatregel loopt eind volgend jaar af, maar de sector hoopt op een verlenging van vijf tot tien jaar.