managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europees shortsea-transport groeit

Posted by managing21 on juli 25th, 2006

Shortsea-transport neemt een steeds groter deel van het transport binnen de Europese Unie voor zijn rekening. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Maar transportcommissaris Jacques Barrot stelt dat er nog bijkomende inspanningen moeten geleverd worden. Het wegvervoer blijft immers nog altijd het belangrijkste transportmiddel.

De Europese Commissie voert aan dat het aantal tonkilometers in de kustvaart tussen 1995 en 2004 met 34 procent is gestegen. Commissaris Jacques Barrot noemt dat uitstekende resultaten, maar hij wijst erop dat het wegvervoer tijdens diezelfde periode met 35 procent is aangegroeid.

Sinds 2000 is het containervervoer in de kustvaart jaarlijks met acht procent gestegen. Shortsea vertegenwoordigt volgens de Europese Commissie nu 39 procent van het totale goederenvervoer binnen de Europese Unie. Het wegtransport heeft echter een aandeel van 44 procent.

De Europese Commissie wil zoveel mogelijk goederenvervoer van de weg overhevelen naar andere transportmodi, zoals vervoer langs het water of het spoor. Om dat nog verder te stimuleren zullen in de toekomst ook de wachttijden voor schippers verkleind worden door het beperken van de douaneprocedures tussen de verschillende EU-lidstaten. Tevens wordt er ook gewerkt aan een kwaliteitslabel voor goed functionerende rederijen.