managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Is bloggen niets voor kranten?

Posted by managing21 on juni 5th, 2006

Weblogs hollen het lezerspubliek van de kranten uit. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Forrester Research. In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar hebben beide media volgens Forrester op dit ogenblik eenzelfde marktaandeel (17 procent). De traditionele media proberen met eigen weblogs in te spelen op deze evolutie, maar slagen daar volgens de onderzoekers niet altijd in.

“Over alle leeftijdscategorieën hebben de kranten nog altijd een groter lezerspubliek, maar de weblogs zijn deze kloof bijzonder snel aan het dichten,” merkt Forrester-analist Charlene Li op. “De kranten proberen daarop te anticiperen, maar in veel gevallen vervelen ze daarmee de lezers.”

Forrester Research stelt dat de kranten in snelheid werden genomen door de weblogs en de schade nu proberen te herstellen door eigen blogs te creëren. “De resultaten daarvan zijn heel verdeeld,” aldus de onderzoekers. “Sommige kranten slagen erin hun lezers een nieuwsvisie te brengen die ze voordien nooit hadden, maar uitgaven zoals The Washington Post worden geconfronteerd met allerlei problemen, zoals plagiaat en vervelende inhoud.”

Vorige week tekende Associated Press een akkoord met de blog-zoekmachine Technorati om links te vinden naar AP-verhalen. Daarop creëert de zoekmachine een webpagina waarin de blogs zijn opgenomen naast bijhorende originele AP-verhalen. “Eerder al sloot Technorati een gelijkaardige overeenkomst met Washington Post Company,” stipt het magazine Silicon.com aan.

Andere uitgevers sloten een akkoord met BlogBurst, waardoor de kranten verhalen van de 1.500 BlogBurst-websites kunnen publiceren. Eén van die kranten is The Austin American-Statesman. Daar wordt gesteld dat de krant op die manier de visie van zijn lezers op de actualiteit aan bod laat komen. De krant biedt zijn lezers ook de technologie aan om hun eigen blog te creëren.

“Sinds september vorig jaar, hebben de Statesman-lezers 875 blogs gecreëerd,” aldus Silicon.com. “Die zorgen nu voor 2.500 pageviews per dag. De krant geeft toe dat de blogs nog altijd niet het grote publiek bereiken, maar dat lezers op deze manier wel in contact kunnen komen met gelijkgezinden. Dat vormt volgens de krant een community, waardoor trafiek en loyaliteit worden bevorderd.”

Sommige kranten doen beroep op eigen journalisten of externe medewerkers om blogs te onderhouden. “Maar in veel gevallen worden die gevuld met overschotten van verhalen die veel te lang zijn om in de gedrukte krant te verschijnen,” benadrukte Patrick Williams, hoofdredacteur van The Dallas Observer.

Williams is echter geen voorstander van nieuwsblogs. “Blogs zouden terug moeten keren naar hun oorspronkelijke bedoeling,” meende hij. “Het is iets voor tieners en studenten die over seks en muziek schrijven. Als een weblogger feiten verzamelt, is er geen verschil meer met een internet-nieuwsite.”