managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on juli 27th, 2006

Monaco heeft uitbreidingsplannen. Het ministaatje aan de Azurenkust wil daarbij land veroveren op de zee. Aan een aantal internationale concerns werd gevraagd een ontwerp te maken voor een kunstmatig eiland in de Middellandse Zee. Dat zou verbonden moeten worden met het beroemde casino-district van het prinsdom. Het kunstmatige schiereiland zou een oppervlakte moeten krijgen van meer dan 300.000 vierkante meter. Daarop zouden woningen, een school, winkels en een groot museum moeten gebouwd worden, naast een jachthaven en een strand. Het project zou binnen de tien jaar klaar moeten zijn. Het moet wel aan alle ecologische voorwaarden voldoen.

Een aantal Europese landen, onder leiding van EU-voorzitter Finland, wil het aantal grondstoffen voor wodka beperken. Daarmee willen de initiatiefnemers de wodkadrinkers beschermen tegen een aantal bedenkelijke varianten die vooral zouden uitblinken door een slechte smaak. Finland krijgt daarbij de steun van Duitsland, Polen, de Baltische staten, Zweden, Denemarken en Slovenië. Zij vinden dat de grondstof voor wodka beperkt moeten blijven tot graan, aardappelen en suikerbieten. Dranken op basis van rietsuiker of druivenpulp zouden volgens het voorstel in de Europese Unie niet meer als wodka benoemd mogen worden. Maar de initiatiefnemers stuiten op weerstand van andere landen, die wodka een neutrale alcohol met water noemen. Zij vermoeden dat de betrokken landen vooral de concurrentie voor hun staatsbedrijven willen dwarsbomen. Vooral in Scandinavische landen bezit de overheid wodkafabrieken.

De Amerikaanse autocontructeur General Motors heeft tijdens het voorbije kwartaal een verlies geleden van 3,2 miljard dollar. Dat bedrag is echter volledig te wijten aan de vertrekpremies voor het ontslagen personeel, dat door een grote Amerikaanse herstructurering van General Motors moest afvloeien. Zonder die kosten boekte de groep echter een winst van 1,2 miljard dollar. De omzet bereikte een recordhoogte van 54,4 miljard dollar, tegenover 48,5 miljard dollar tijdens diezelfde periode vorig jaar. General Motors heeft steeds meer te maken met de concurrentie van Japanse automerken en heeft besloten om in Noord-Amerika een twaalftal fabrieken te sluiten. In het tweede kwartaal van vorig jaar boekte General Motors een netto verlies van 987 miljoen dollar.

Google slachtoffers van klikfraude inzicht geven in het aantal valse kliks op hun advertenties. Bij klikfraude betalen adverteerders teveel advertentiekosten, omdat niet alle kliks afkomstig zijn van reële bezoekers. Sommige websitebeheerders klikken immers zelf op advertenties om meer inkomsten te genereren, terwijl een aantal bedrijven ook klikt op advertenties van concurrenten, zodat de kosten opgedreven worden. Ook worden robots ingeschakeld om op advertenties te klikken. Adverteerders kunnen voortaan in het advertentiesysteem Adwords onderzoeken hoeveel ongeldige kliks hun advertentie heeft gehad. Adverteerders verliezen jaarlijks honderden miljoenen dollars aan klikfraude. Onlangs maakte het Amerikaanse onderzoeksbureau Click Forensics bekend dat zo’n 14 procent van alle kliks frauduleus is.

De Amerikaanse televisiemaatschappij Warner heeft aangekondigd om een aantal populaire televisieseries aan het publiek aan te bieden via de iTunes Music Store. Het gaat daarbij om programma’s als ‘Babylon 5’, ‘The Jetsons’, ‘The Flintstones’ en ‘Friends’. Afleveringen kunnen gedownload worden tegen een prijs van 1,99 dollar en kunnen op een computer of iPod bekeken worden. De iTunes Music Store heeft op dit ogenblik een 150-tal televisieseries in zijn aanbod van onder meer Fox, ABC, NBC, CBS en MTV Networks. De winkel heeft wereldwijd ongeveer 35 miljoen video’s verkocht.

Historici zullen voortaan toegang krijgen tot de holocaust-archieven van het Duitse nazi-regime van de tweede wereldoorlog. Daarover werd een overeenkomst gesloten bij de International Tracing Service (ITS), een afdeling van het Rode Kruis en beheerder van de archieven, die in Bad Arolsen opgeslagen zijn. De overeenkomst werd ondertekend door Duitsland, Israël, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Luxemburg, Griekenland en Italië. Ook Nederland, België en Polen zullen de overeenkomst later ondertekenen. Door het verdrag worden de archieven breder toegankelijk. Tot nu toe was dat voorbehouden aan overlevenden van de holocaust en de directe familie van de slachtoffers. De archieven zullen nog voor het einde van het jaar definitief opengesteld worden.

Extreem hoge temperaturen en waterschaarste zijn bezig een ravage aan te richten onder de Italiaanse landbouw. Vooral in de Noord-Italiaanse Po-vlakte staan rijst, maïs, graan en voedergewassen te verdrogen op de velden. Ook de fruitteelt en de tuinbouw worden bedreigd. De Italiaanse landbouworganisatie CIA schat de tot nu toe geleden schade op 500 miljoen euro. Daarnaast lijden ook de melkveehouders schade doordat de dieren minder melk geven. Ze produceren nog ongeveer 23 liter per dag in plaats van de gemiddelde 32 liter. Doordat de stallen moeten gekoeld worden, lopen de stroomkosten ook veel hoger op. De hitte komt na een lange periode waarin bijna geen regen gevallen is. Als gevolg daarvan staat het water in de Po en zijn rivieren net zo laag als in 2003, dat de geschiedenis is ingegaan als een rampjaar voor de Noord-Italiaanse landbouw. Velden die onder normale omstandigheden dagelijks besproeid worden, krijgen nu maar eens in de twee of drie dagen water.

De verkoop van commerciële voertuigen is tijdens het eerste half jaar in België gevoelig gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Op de West-Europese markt werd er daarentegen een stijging genoteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese sectororganisatie ACEA. Een gedeelte van de negatieve trend wordt toegewezen aan de invoering van de digitale tachograaf voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en bussen. Die regeling ging in België begin dit jaar in, zodat vele bedrijven eind vorig jaar nog een voertuig met een analoge tachograaf hadden gekocht. Op Europees vlak werd de maatregel pas in mei van kracht. Toen kreeg ook die markt een klap, maar België blijft het slechter doen dan de gemiddelde Europese markt. Na de eerste zes maanden van dit jaar boeken alle categorieën van commerciële voertuigen op Europees niveau een vooruitgang met 4 procent tot 7 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar. In België is er een daling van ruim 6 procent tot meer dan 27 procent. Een reden voor de Belgische tegenvaller is niet duidelijk.

De Waalse toeristische sector is onvoldoende aanwezig op het internet. Dat is de conclusie van een studie van de Université Catholique de Louvain. De onderzoekers stuitten tijdens hun studie naar eigen zeggen op vertragingen op het gebied van promotiediensten en vertragingen, maar ook het aanbod zelf vertoont volgens hen een gebrek aan professionalisme. Ze maken daarbij gewag van immobilisme en het maken van enkele twijfelachtige keuzes. De bevoegde minister Benoit Lutgen heeft beloofd dat er tegen begin volgend jaar aan een nieuwe online strategie voor het Waalse toerisme zal gewerkt worden.

Slechts één op de vijf nieuwe topambtenaren van de Vlaamse overheid is een vrouw. De benoemingen vormen het sluitstuk van de operatie beter bestuurlijk beleid. Daarbij was beloofd dat 33 procent van de topfuncties zouden ingevuld worden door vrouwelijke kandidaten. Voor de selecties dienden zich 49 procent vrouwen aan, maar daarvan werd door Jobpunt Vlaanderen uiteindelijk slechts 20 procent weerhouden. In totaal werden in deze slotronde twaalf administrateurs-generaal, één secretaris-generaal, één projectleider en zestien adjuncten benoemd. Slechts drie benoemden hadden geen verleden in de administratie. Emancipatie-ambtenaar Ingrid Pelssers stuurt aan op een evaluatie over het beperkt aantal vrouwelijke benoemingen.