managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Managers hebben een hofnar nodig

Posted by managing21 on juli 27th, 2006

Intelligente managers zorgen ervoor dat ze een kritisch klankbord of een hofnar bij de hand hebben. Dat is de mening van de Nederlandse hoogleraar corporate finance Cees Kools. Zonder tegenspraak kan de manager volgens hem immers uiteindelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen.

“Managers zijn van nature narcisten en hebben sterk de neiging om steeds meer in het eigen succes te gaan geloven en dus altijd gelijk te hebben,” luidt de stelling van Cees Kools. “Wanneer hij geen tegenspraak krijgt, dreigt hij een vertekend beeld van de werkelijkheid te krijgen.”

Cees Kools heeft het daarbij over ‘Zonnekoninggedrag’, een verschijnsel dat volgens hem dodelijk is voor creativiteit en betrokkenheid. Tragedies zoals bij Enron, Ahold en Shell maken volgens hem duidelijk waar een dergelijk gedrag kan toe leiden. De hoogleraar meent dan ook dat topmanagers moeten bijgestaan worden door hofnarren die hun meerdere met beide benen op de grond houden.

“Slimme leidinggevenden organiseren dus feedbacksessies en nodigen hun medewerkers uit zich vrijelijk uit te spreken,” aldus het magazine Management Team. “Een belangrijke voorwaarde om een dergelijke cultuuromslag te bewerkstelligen is het demystificeren van leiderschap. Leiders zijn er voor de mensen en niet andersom.”