managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Sticker verraadt rijpheid van fruit

Posted by managing21 on juli 27th, 2006

Aan de universiteit van Arizona is een sticker uitgevonden om aan de consument duidelijk te maken wanneer een stuk fruit of groente rijp is. De stickers zouden volgend jaar al ter beschikking gesteld worden aan telers en binnen twee tot drie jaar ook in de supermarkten hun verschijning doen. 

“Telers en distributeurs moeten elk jaar duizenden pakketten fruit weggooien omdat het sneller rijpte dan naar de markt gebracht en verkocht te kunnen worden,” aldus Mark Riley, docent landbouwkunde aan de universiteit van Arizona. “Fruit dat er van buitenaf perfect uitziet, kan binnen onrijp of overrijp zijn.”

Het uitkiezen van fruit is volgens Riley op dit ogenblik meer een kunst dan een wetenschap. Maar de RediRipe-sticker van de Amerikaanse wetenschapper kan daar verandering in brengen. De sticker kan immers ethyleengas ontdekken, een stof die door fruit en groenten tijdens het rijpingsproces wordt gevormd.

Het ethyleengas geeft de witte sticker een blauwe kleur en hoe meer ethyleengas er geproduceerd wordt, hoe donkerder het blauw wordt. Het duurt echter 24 tot 48 uur vooraleer het gas een echte impact heeft op de kleur van de sticker, afhankelijk van snelheid waarmee het fruit rijpt. De sticker herkent ook geen rot fruit en bovendien produceert niet alle fruit voldoende ethyleen om door de sticker ontdekt te worden.

“Er moet dan ook nog heel wat onderzoek gedaan worden,” aldus Jim McFerson, manager van de Washington Tree Fruit Research Commission, een onderzoeksgroep van telers en sponsor van het RediRipe-project. Een sticker zou de gebruiker ongeveer één dollarcent kosten. De universiteit van Arizona heeft een patent aangevraagd op het RediRipe-ontwerp van Mark Riley.

Onderzoek naar het gebruik van ethyleen in het rijpen van fruit begon in de jaren veertig. Het gas wordt gebruikt om fruit en groenten in speciale opslagplaatsen versneld te laten rijpen.