managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Verenigde Staten geven internet prijs

Posted by managing21 on juli 28th, 2006

De Verenigde Staten hebben zich bereid verklaard om hun greep op het internet – zij het gedeeltelijk – te lossen. Dat meldt het magazine The Register. De Amerikaanse overheid zou daarbij bereid zijn om de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) een grotere internationale basis te geven.

Tijdens een internet-vergadering in Washington gaf de Amerikaanse onderminister van handel John Kneuer toe dat de Verenigde Staten het internet meer ruimte zou moeten geven, maar voegde er wel aan toe dat de basisstructuren van het online gebeuren in Amerikaanse handen zouden blijven, zeker op middellange termijn. Maar ook voor Kneuer was het duidelijk dat het niet langer mogelijk is dat één regering een dergelijke zware controle uitoefent over de toekomst van een universeel instrument.

Register-journaliste Kieren McCarthy merkt echter op dat het verzamelde panel het er over eens bleek te zijn dat het internet een Engelstalig gebeuren blijft. “Geen van de ruim dertig aanwezigen had een andere taal dan het Engels als voertaal,” merkte ze op. “Maar ze vertegenwoordigen slechts een kleine minderheid van de wereldbevolking die elke dag het internet gebruikt.”

McCarthy voert daarbij aan dat het beheer van het internet een parochiaal karakter uitstraalt. “Er werd gepraat over mogelijke voorwaarden om toe te treden tot ICANN en er werd zelfs overwogen hoe mensen voldoende zouden kunnen opgeleid worden vooraleer ze toegelaten kunnen worden.”

De Canadese vertegenwoordiger wees er op dat het ICANN zich als een rechtscollege opstelt en zich dan ook op die manier zou moeten beginnen te gedragen. “Dat betekent dat er moet bepaald worden welke onderwerpen zullen behandeld worden en welk tijdsschema er gehanteerd wordt,” aldus de vertegenwoordiger.

“Bovendien moeten de visies van de verschillende partijen aan bod komen en moeten beslissingen duidelijk gemaakt en gemotiveerd worden,” voegde hij daar nog aan toe. “Maar er moet ook voor gezorgd worden dat het ICANN-bestuur zelf ter verantwoording geroepen kan worden.”

Uiteindelijk werd gesteld dat de regering van de Verenigde Staten erkent dat er een andere instelling moet aangenomen worden indien men het internet in één geheel behouden wil zien. Er werd aan toegevoegd dat het ICANN moet opengesteld worden voor meer mensen die over de verdere evolutie van het medium moeten beslissen. “Alleen op die manier kan de ICANN verder blijven functioneren als het belangrijkste controle-orgaan van het internet,” werd er aan toegevoegd.