managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Russen vinden westerse bedrijven onvoldoende transparant

Posted by managing21 on juli 28th, 2006

Buitenlandse bedrijven die in Rusland actief zijn, geven geen blijk van transparantie. Dat stelt het Russische Independent Ecological Rating Agency (NERA), dat de negatieve invloed van grote ondernemingen op het Russische leefmilieu in kaart brengt. Daarin wordt gesteld dat de grootste Russische bedrijven ook de grootste vervuilers zijn, terwijl buitenlandse bedrijven wel cleaner lijken te werken, maar een groot gebrek aan transparantie vertonen.

Het NERA stelt dat traditionele vervuilers – zoals energiebedrijven – de meeste vorderingen lijken te maken om de negatieve impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Buitenlandse bedrijven geven volgens het NERA wel de indruk milieuvriendelijker te werken, maar bijzonder gesloten blijven over hun milieupraktijken.

Zo wordt gesteld dat de locale vestiging van de Amerikaanse autoconstructeur Ford op het gebied van milieupolitiek pas op een vijftiende plaats van milieubewuste bedrijven staat omdat het bedrijf geen inzicht geeft over zijn milieubeleid. De Russische autoconstructeur Avtovaz uit Tolyatti werd op de vierde plaats gerangschikt.

Het milieuvriendelijkste bedrijf op de Russische markt is volgens NERA de bandenproducent Nizhnekamskshina, gevolgd door het ruimtevaartbedrijf Energia en vliegtuigconstructeur Sukhoi. Westerse bedrijven zoals Mars, Stinol en Sun Interbrew waren volgens de onderzoekers heel terughoudend bij hun medewerking. “Westerse bedrijven lijken op hun lauweren te rusten,” aldus een woordvoerder van de International Socio-Ecological Union.

Bijna de helft van de onderzochte bedrijven gaf volgens de onderzoekers slechts fragmentarische of helemaal geen informatie. Slechts 22 ondernemingen zouden volledig meegewerkt hebben aan het onderzoek. Opvallend is volgens het NERA dat sommige van de meest open bedrijven ook de slechtste scores halen, zoals Yukos (92ste) en Unified Energy Systems (95ste). “Bedrijven die minder medewerking verleenden, bleken dikwijls hoger te eindigen,” aldus NERA.

De petroleumsector scoorde gemiddeld genomen het slechtste. Met een 41ste plaats toonde Tatneft zich het milieuvriendelijkste bedrijf uit de sector. Het meest vervuilende energiebedrijf was Bashneft (109de), maar ook Norilsk Nickel, Novatek, TNK-BP en Itera haalden bedroevende scores. “TNK-BP reageerde alvast verbaasd en voegde er aan toe nog nooit van NERA gehoord te hebben,” aldus The Moscow Times.

De allerslechtste score ging naar het waterbedrijf Mosvodokanal (110de), maar dat is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor enorme hoeveelheden waterafval die het moet proberen te verwerken. “Sommige bedrijven worden gehinderd door de aard van hun activiteiten,” aldus NERA. Anderzijds werd geconcludeerd dat staatsbedrijven gemiddeld beter scoorden dan bedrijven onder het beheer van plaatselijke overheden.