managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Mooier is ook slimmer

Posted by managing21 on juli 28th, 2006

Aantrekkelijke mensen komen bij tests succesvoller naar buiten dan mensen met een gemiddeld of lelijk uiterlijk. Dat is de conclusie van onderzoekers van de universiteit van Verona. Dat succes heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met een groter gevoel van eigenwaarde, eigen aan mensen met een aantrekkelijk uiterlijk.

“Aantrekkelijke mensen hebben al van jongs af aan meer aandacht gekregen van hun ouders,” voeren de onderzoekers aan. “Ook op school geven docenten hen dikwijls meer aandacht. Daardoor krijgen aantrekkelijke mensen een groter gevoel van eigenwaarde en komen ze bij mondelinge, maar ook schriftelijke en anonieme examens beter uit de bus dan mensen met een gemiddeld of lelijk uiterlijk.”

De theorie werd getoetst aan een praktijkproef, waarbij bijna negenhonderd studenten op basis van hun uiterlijk door docenten in vijf categorieën werden ingedeeld. Daarna werden de examens van de studenten bekeken. Het bleek dat de studenten uit de tweede meest aantrekkelijke groep een gemiddelde score haalden die 36 procent hoger lag dan de gemiddelde score van de op één na minst aantrekkelijke groep.