managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Chinese zonnepanelen kunnen ook Europese tewerkstelling stimuleren

Posted by managing21 on juni 1st, 2018

De Europese zonnekracht-industrie heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen een einde te maken aan de invoerrechten op Chinese fotovoltaïsche cellen. Normaal lopen de antidumpingmaatregelen in september af. Wanneer de importbeperkingen worden afgeschaft, mag volgens Christian Westermeier, voorzitter van de vakorganisatie SolarPower Europe, in Europa een explosie van vacatures in de industrie worden verwacht.

Volgens Westermeier zal de afschaffing van de beperkingen in de Europese Unie 40.000 bijkomende banen opleveren, naast de bestaande 80.000 arbeidsplaatsen die op dit ogenblik al door de sector worden ondersteund.

Na vijf jaar handelsbelemmeringen moet de Europese Unie volgens Westermeier zijn beloftes nakomen en de maatregelen na dit jaar te schrappen. Aanvragen voor een verlenging moeten volgens hem worden afgewezen. Hij wijst erop dat Solar Power meer dan honderdduizend installateurs vertegenwoordigt. Dat komt overeen met een tewerkstelling van meer dan 1,2 miljoen wensen. Westermeier wees naar een rapport van de divisie consumentenzorg bij de Europese Commissie, waarin werd vastgesteld dat een opheffing van de antidumpingmaatregelen de huishoudelijke zonnekracht  in sommige landen van de Europese Unie tot 30 procent zou opdrijven.

“Dit is vooral belangrijk voor landen in Zuid-Europa, die zowel veel zon als een hoge jeugdwerkloosheid kennen,” zegt Westermeier. Volgens Stephan Singer, activist bij het Climate Action Network International, is de groei van de Europese zonnekracht-sector de voorbije drie jaar rampzalig geweest. De afbouw van de beperkende maatregelen is volgens hem alleen al vanuit de strijd tegen de klimaatverandering noodzakelijk. De Europese Commissie kondigde vorig jaar dat de minimumprijzen voor Chinese invoer geleidelijk aan zouden worden verlaagd. In september dit jaar zouden de beperkingen wegvallen.

De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari echter al een uitbreiding van de invoerrechten op Chinese zonnepanelen met achttien maanden goedgekeurd. “Het zonnepanelen-dispuut tussen China en de Europese Unie is het grootste handelsconflict dat ooit tussen de twee partijen werd uitgevochten en heeft de kosten van de Europese zonnekracht-sector met meer dan 10 miljard euro verhoogd sinds het begin van het conflict zes jaar geleden,” aldus SolarPower Europe. Het dispuut werd ingeleid door EU ProSun, een coalitie van Europese fabrikanten van zonnepanelen onder leiding van het Duitse bedrijf Solarworld, dat inmiddels al twee keer het faillissement heeft aangevraagd.

“De Europese Commissie zou bij zijn beoordeling kijken naar het potentieel voor de creatie of vernietiging van arbeidsplaatsen,” aldus Europese ambtenaren. Volgens hen moeten er echter vragen worden gesteld bij de cijfers over de tewerkstelling die naar worden geschoven. De fotovoltaïsche industrie heeft echter een lange weg afgelegd sinds de Europese Unie zes jaar geleden voor het eerst antidumpingrechten op Chinese zonnepanelen introduceerde. Europese fabrikanten hebben volgens Westermeier de massaproductie aan China overgelaten en zijn nu vooral gericht op een specialisatie in producten met een hogere toegevoegde waarde. (Foto: Pixabay/Sebastian Ganso)

Lees Verder