managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Groei publiek nieuwssites vertraagt

Posted by managing21 on augustus 1st, 2006

Bijna één op drie Amerikanen is voor nieuwsberichten dit jaar geregeld op online nieuwssites gegaan. In 1996 was dat nog één op vijftig, maar toch is de publieksgroei van nieuwssites aan het vertragen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center for People and the Press.

Het publiek voor Amerikaanse online nieuwssites is volgens de onderzoekers de voorbije twee jaar nagenoeg constant gebleven. Bij de 18- tot 24-jarigen is het aantal geregelde bezoekers van nieuwssites Рminstens drie keer per week Рde voorbije zes jaar met amper ̩̩n procent gestegen tot dertig procent. Bij lezers tussen 35 en 49 jaar werd er tijdens diezelfde periode echter een groei met 12 procent genoteerd.

De Amerikanen besteden volgens het onderzoek ook niet meer tijd aan nieuwsconsumptie dan tien jaar geleden, toen de keuzes veel beperkter waren. “Vooral bij jongeren komt het nieuws pas op de tweede rij tegenover andere dagelijkse activiteiten,” aldus Pew-directeur Andrew Kohout tegenover het persbureau Reuters.

Beneden de dertig jaar blijkt dertig procent thuis geregeld naar een film of video te kijken, terwijl slechts 24 procent zich een dagelijks lezer van een krant of een online nieuwssite noemt. “Het blijft voor de nieuwsmedia een grote uitdaging om hun lezerspubliek te behouden of uit te breiden,” aldus Kohout. “Het publiek zoekt zijn nieuws elders, veelal gratis op televisie of het internet.”

Nog veertig procent van de Amerikanen is krantenlezer. Tien jaar geleden was dat nog vijftig procent, terwijl er in 1965 sprake was van een lezersdichtheid van 71 procent. Bij de Amerikaanse online nieuwsgebruikers bezocht 31 procent vooral MSNBC, terwijl Yahoo door 23 procent werd vernoemd. De populairste krantensites zijn The New York Times en USA Today. Zij worden door vijf procent van de ondervraagden bezocht.