managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Reclame beseft te weinig van jongerencultuur

Posted by managing21 on augustus 9th, 2006

Reclamemakers doen er beter aan jongeren niet aan te spreken in de eigen taal. Dat stelt de Nederlandse cultuurjournalist Saul van Stapele. Hij meent dat dit een averechts effect zou hebben, aangezien jongeren door de pogingen van reclamemakers prikken.

“Van Stapele is van mening dat dit vooral komt omdat reclamemakers met stereotypen werken,” aldus het magazine Creatie. “Jongeren houden net zo veel van leuke reclame als ieder ander, maar reclames gericht op de eigen doelgroep slaan vaak de plank mis.”

Zo voert van Stapele aan dat reclamemakers slechts een kleine fractie uit de jongerencultuur gebruiken, zoals seks of conflicten. “Maar de jongerencultuur bestaat uit veel meer elementen,” merkt hij op. “Het ontbreekt reclamemakers vaak aan voldoende kennis en vaak doen zij ook geen moeite zich echt te verdiepen in de jongerenculturen.”

Wat reclamemakers volgens van Stapele zouden moeten doen, is echt luisteren naar jongeren. “Door te weten waar men over praat en zich er meer in te verdiepen, kunnen jongeren best bereikt worden,” stipt hij aan.