managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Managers denken vooral aan flexibiliteit

Posted by managing21 on augustus 9th, 2006

Managers beschouwen flexibiliteit als iets dat zeer belangrijk is voor hun organisatie. Dat blijkt uit een Nederland onderzoek Vedior en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Ook arbeidsproductiviteit is voor managers volgens de onderzoekers belangrijk.

TNO stelt daarbij dat veel managers een nogal beperkte interpretatie van het begrip flexibiliteit hanteren. Het accent ligt volgens de organisatie te veel op het reageren op kortetermijnfluctuaties. “Dat is echter niet de vorm van flexibiliteit waar het bedrijfsleven in de toekomst de meeste baat bij heeft,” aldus TNO.

Daarnaast is het volgens de onderzoekers opvallend dat de managers veel traditionele maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen, van de hand wijzen. “Zo hebben zij weinig vertrouwen in het versoberen van de arbeidsvoorwaarden, het verlengen van de werkweken of het matigen van de lonen,” stellen ze.

Volgens de onderzoekers denken managers hun doel eerder te kunnen verwezenlijken door middel van de invoering van efficientere werkprocessen, het investeren in opleidingen en het geven van extra verantwoordelijkheden.