managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Pools milieubeleid op vingers getikt

Posted by managing21 on augustus 13th, 2006

Als Polen niet meer inspanningen levert om zijn milieu beter te beschermen, dreigt het land boetes te krijgen van de Europese Unie. Al in april is de Europese Commissie met een procedure gestart om de toestand van het Poolse leefmilieu nader te onderzoeken. Volgens Agata Zdanowicz, expert biodiversiteit bij de Europese Commissie, voldoet Polen niet aan het Natura 2000-programma van de Europese Unie. 

“Zdanowicz noemt de toestand van het Poolse leefmilieu ernstig,” aldus BBC News. De procedure van de Europese Commissie zou kunnen leiden tot een rechtszaak om Europese subsidies voor projecten in Poolse milieugebieden te blokkeren. Natura 2000 wil de meest belangrijke natuurgebieden en soorten bewaren. De helft van de Europese zoogdieren en één derde van de reptielen, amfibieën en vissen zijn bedreigd met uitsterven, net zoals één derde van alle plantensoorten.

In Polen leven onder meer rare diersoorten als bizons, wolven, beren en arenden in onder meer waardevolle valleien, moerasgebieden en wouden. Maar volgens de Europese Commissie zijn de Poolse maatregelen om die gebieden te beschermen, duidelijk onvoldoende. Het land heeft 72 waardevolle gebieden aangeduid als belangrijke vogelbiotopen, maar volgens de Europese Commissie moeten dat er 140 zijn. Polen zou slechts 85 procent van zijn natuurgebieden voldoende beschermen. Polen heeft inmiddels een geschreven verwittiging gekregen en daarop een aantal nieuwe voorstellen voorgesteld.

Een woordvoerder van het Poolse ministerie vertelde aan BBC News dat er vergissingen zijn gebeurd bij het opstellen van het Poolse natuurprogramma. “Sommige gebieden zijn aangeduid zonder dat men goede informatie had over hun waarde,” merkte hij op. “In veel van die gebieden zijn de overheden niet akkoord met het Europese plan.” Vorige week heeft de Poolse eerste minister Jaroslaw Kaczynski al gewag gemaakt van een mogelijke afbouw van het milieuprogramma, omdat Natura 2000 onmogelijk realiseerbaar zou zijn.” Dat leverde hem heel wat kritiek op van milieubeschermers.

Natura 2000 beschermt 18 procent van het grondgebied van de vijftien traditionele EU-lidstaten. Op dit ogenblik wordt voor elk van de tien nieuwe lidstaten onderhandeld rond nieuwe beschermde gebieden. In totaal hebben dertien landen al een verwittiging gekregen van de Europese Commissie omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen van Natura 2000.