managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Amerikaans aanklager stopt blogger in de cel

Posted by managing21 on augustus 13th, 2006

Een Amerikaans openbaar aanklager heeft de 24-jarige journalist Josh Wolf in de cel laten gooien omdat hij weigerde mee te werken met de federale overheid. Wolf is één van de eerste videobloggers van het internet en wees een eis van de rechter af om videobeelden ter beschikking te stellen over de brandstichting aan een politiewagen bij een demonstratie tegen de G8-ontmoeting in San Francisco in juli vorig jaar. Wolf is volgens het magazine CNet wellicht de eerste blogger die in de Verenigde Staten achter de tralies verdwijnt.

“Normaal zou Josh Wolf beschermd moeten zijn door de journalistieke bronnenwetgeving van Californië,” meldt CNet. “Maar de federale aanklager verwierp die bescherming omdat de politiewagens van San Francisco gedeeltelijk zijn betaald met federaal overheidsgeld.” Wolf weigerde ook getuigenis over de brandstichting af tegen tegen een Amerikaanse Grand Jury. De blogger, die al geregeld de traditionele media heeft bekritiseerd, heeft uit die hoek toch steun gekregen.

Judith Miller, een gewezen journaliste van The New York Times en vorig jaar zelf 85 dagen in de gevangenis verbleven voor het weigeren van een getuigenis in een federaal onderzoek, deed al een oproep voor zijn vrijlating. Ze vroeg ook een interview met de gevangen blogger, maar dat werd geweigerd. CNet kreeg van de directie van de gevangenis in Dublin (Californië), waar Wolf vastgehouden wordt, wel de toelating voor een telefonisch interview met de videoblogger.

Wolf vertelde tijdens dat interview dat zijn arrestatie wellicht te maken heeft met zijn politieke standpunten, maar hij hekelde vooral de pogingen van de Amerikaanse overheid om de rechten van journalisten verder uit te hollen. Hij voegde daar aan toe dat de federale overheid hier zelfs geen partij had mogen zijn, want dat zijn activiteiten onder de wetgeving van Californië vallen. Dit zorgt volgens hem voor een grote rechtsonzekerheid. Wolf wijst er trouwens op dat Californië geen enkele poging heeft gedaan om de videobeelden te bemachtigen.

Volgens Wolf heeft de Amerikaanse overheid het nu vooral voorzien op anarchistische elementen. Dat was volgens hem te vergelijken met de beruchte communistenjacht van de jaren vijftig. “Met het opeisen van de videobeelden wil de Amerikaanse overheid te anarchistische beweging van San Francisco identificeren,” merkte hij op. “Mensen die zich bezighouden met journalistieke activiteiten zouden moeten beschermd worden,” aldus nog Wolf. “De betrokken video is duidelijk gepubliceerd en een typisch voorbeeld van videojournalistiek. Ik heb trouwens een hele journalistieke geschiedenis, maar het gaat veel minder om bloggers dan om een methode om informatie over bepaalde groepen te verzamelen.”

Wolf heeft beroep aangetekend tegen zijn aanhouding en wacht nu op een uitspraak. Hij hoopt dat zijn arrestatie opnieuw zal leiden tot een grotere bescherming van journalisten. Bovendien stelt hij hierdoor misschien te kunnen aantonen dat het Grand Jury-systeem van de Amerikaanse overheid ongrondwettelijk is. “Voor een Grand Jury is er geen rechter en ook geen advocaat,” benadrukte hij. “De betichte staat er alleen tegen een openbaar aanklager en twaalf juryleden.”