managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wijn goedkoper dan water

Posted by managing21 on augustus 19th, 2006

Niet alleen arme landen zullen in de toekomst te kampen hebben met waterproblemen. Ook de rijkere landen zullen de nefaste invloed ervaren van de droogte. Die waarschuwing komt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het is volgens een aantal betrokken organisaties dan ook dringend nodig om op een weloverwogen manier met het water om te gaan. 

Volgens het WWF zullen klimaatveranderingen, periodes van droogte en het verlies aan natuurgebieden die water opslaan (wetlands), een grote invloed hebben op de hele wereld. Bovendien wordt er gewezen op het gevaar van het mismanagement van zoetwaterbronnen, vervuiling en overmatig verbruik door de industrie en landbouw. Verder gebruiken grote steden volgens de organisatie te veel water en wordt er ook veel kostbaar water verspild.

Het International Water Management Institute (IWMI) waarschuwt dat de wereldwijde vraag naar water in het jaar 2050 verdubbeld zal zijn, terwijl nu al eenderde van de wereldbevolking kampt met een watertekort. “De prijs van het water zal ongekende hoogte vertonen,” aldus IWMI-voorzitter Frank Rijsberman. “De verwachting is dat water in 2050 twee tot drie keer zo duur zal zijn als nu. Bepaalde zogeheten designerproducten als Perrier-water zijn nu al duurder dan olie.”

Rijsbergman wijst erop dat sommige Australische wijnen nu al goedkoper zijn dan water, omdat de wijnsector kampt met enorme overproductie. Volgens de IWMI-voorzitter is er nochtans voldoende water op de wereld voorhanden om te voorzien in de vraag. “Het is echter vooral een kwestie van zo goed mogelijk omgaan met die vraag,” stipt hij aan. Verkeerd beheer van water kan er volgens het International Food Policy Research Institute toe leiden dat er tot 350 miljoen ton voedsel minder per jaar zal kunnen worden verbouwd.