managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nederland telt duizenden financiële bedrijfjes

Posted by managing21 on augustus 20th, 2006

Nederland telt ruim 12.500 financiële vennootschappen met buitenlandse roots. De meest bekende daarvan zijn de beheersmaatschappijen van The Rolling Stones en U2, maar ook Nokia, Volkswagen, Gucci en U2 werken met dergelijke financiële constructies, die hen grote fiscale voordelen opleveren. 

“Nederland kent geen bronheffing op rente en royalties,” aldus het Algemeen Dagblad. “Ontvangen dividenden zijn onbelast en Nederland heeft met veel andere landen een belastingsverdrag. Daardoor kan onder meer geld van de muziekverkoop in landen met een laag belastingstarief via Nederland naar een ander land doorgesluisd worden.” De Nederlandse staat houdt aan zijn zeer beperkte belastingsheffing op deze geldstromen jaarlijks één miljard euro over.

“Bovendien zorgen deze actviteiten in Nederland voor werkgelegenheid van honderden financiële adviseurs, advocaten of trustbeheerders,” aldus nu nog het Algemeen Dagblad. Andere landen bekijken de Nederlandse constructie met een scheef oog en 1999 voerde een onderzoek uit naar die financiële constructies. Dat leidde tot enkele bijsturingen, maar toch blijft Nederland voor een groot aantal bedrijven een ideale uitwijkmogelijkheid.

De Rolling Stones besloten al om in 1971 in Nederland een bestuursvennootschap op te richten. Later volgde ook de rockgroep U2, die het aan de stok kreeg met de Ierse belastingsdiensten en daarop besloot naar Nederland uit te wijken. Ook Nokia koos voor een Nederlands parcours, met een adres in Rijswijk. Werknemers heeft het bedrijf niet en de enige aandeelhouder is Equity Trust, gevestigd aan de Avenue Victor Hugo in Luxemburg.