managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Afghaanse opiumproductie groeit met vijftig procent

Posted by managing21 on augustus 20th, 2006

De Afghaanse opiumproductie zal dit jaar een stijging kennen met bijna vijftig procent. Dat blijkt uit cijfers van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Een dergelijke omzet zou meteen de grootste uit de geschiedenis van het land zijn en een zware tegenvaller betekenen voor de pogingen om de legale economie van Afghanistan uit te bouwen. 

“Veel krijgsheren zijn betrokken bij de productie van opium,” stipt het persbureau Associated Press aan. “Zij zetten zich af tegen de buitenlandse bemoeiingen in hun land en hebben banden gemeed met de gedeeltelijk gehergroepeerde Taliban-strijders.” Volgens de UNODC-cijfers beslaat de Afghaanse papaverteelt – de grondstof voor opium – nu een oppervlate van 150.000 hectaren. Dat is een groei met bijna vijftig procent tegenover vorig jaar.

Bijna negentig procent van alle opium en heroïne in de wereld komt uit Afghanistan. De Afghaanse papaver wordt meestal ter plaatse tot opium verwerkt en vervolgens het land uitgesmokkeld. In het buitenland wordt uit die opium heroïne vervaardigd en in Europa en de Verenigde Staten op de markt gebracht. Volgens de Verenigde Naties is de opiumteelt de belangrijkste pijler voor de economische groei van Afghanistan en vertegenwoordigt de activiteit bijna zestig procent van het bruto binnenlands product van het Aziatische land.

De NAVO beschouwt de papaverproductie als de grootste bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land. De buitenlandse militaire troepen die de heropbouw van Afghanistan moeten helpen beschermen, dreigen in conflict te komen met de papaverboeren die willen beletten dat hun oogst wordt vernietigd en milities die de opiumproductie willen beveiligen. De papaveroogst wordt gebruikt om de milities te financieren.