managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Zwavelraketten tegen broeikaseffect

Posted by managing21 on augustus 22nd, 2006

Om het broeikaseffect tegen te gaan, zou men in de stratosfeer zwavel kunnen verbranden tot zwaveldioxide. Dat stelt de Nederlandse wetenschapper Paul Crutzen, die in 1995 de nobelprijs won voor zijn onderzoek naar het gat in de ozonlaag. Zijn voorstel is echter vooral ironisch bedoeld omdat er nog altijd niets gedaan is aan de opwarming van de aarde.

 

“Omdat de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht eerder toe- dan afneemt, vreest Crutzen dat de temperatuur op aarde de komende eeuw meer stijgt dan de voorspelde twee graden, met alle problemen vandien,” schrijft de Nederlandse krant Trouw. “In dat noodgeval zou hij raketten met zwavel willen lanceren tot op 25 kilometer hoogte. Daar moet de zwavel dan worden verbrand tot zwaveldioxide.”

Paul Crutzen stelt dat het gas uit elkaar valt in sulfaat-deeltjes, die een deel van het zonlicht weerkaatsen. Dat kan dan minder gemakkelijk de aarde bereiken, zodat die minder hard op zou warmen. De wetenschapper verwijst daarbij naar een vulkaanuitbarsting in 1991 op de Filippijnen. Daarbij kwam zoveel zwaveldioxide in de lucht dat de aarde het daaropvolgende jaar met een halve graad afkoelde.

Extra zwavel zorgt echter ook voor meer zure regen en volgens de World Health Organisation (WHO) sterven er jaarlijks een half miljoen mensen aan de zwavelvervuiling in de lucht. Crutzen zegt dan ook te beseffen dat zijn plan grotesk is en ironisch is bedoeld. Maar als er niets tegen de opwarming gebeurt, moet men het plan volgens hem toch nog eens overwegen.