managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Israël kent steeds meer armen

Posted by managing21 on september 4th, 2006

Hoewel Israël vorig jaar een bloeiende economie kende, is het aantal armen er toch toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Verzekerings Instituut. Een kwart van de bevolking zou er nu onder de armoedgrens leven. Dat heeft volgens analisten te maken met de zware besparingen op de sociale uitgaven tijdens de regering van gewezen premier Ariel Sharon. 

Vorig jaar leefden 1,63 miljoen Israëliers onder de armoedegrens. Dat is een stijging met 47.000 eenheden tegenover het jaar voordien. Dat is een gevolg van de zware bezuinigingen op de sociale zekerheid die door gewezen premier Ariel Sharon zijn uitgevoerd. De economische groei is vooral ten goede gekomen aan de hogere inkomensklasse, terwijl de lagere klassen hun inkomen zagen dalen.

Onder meer in de kinderslag werd zwaar gesneden. Dat heeft ertoe geleid dat er nu 768.000 kinderen in armoede leven. Dat is een stijging met 55 procent tegenover 1998 en treft nu 35 procent van alle Israëlische kinderen. Nieuwe pensioenregelingen hebben er wel voor gezorgd dat het aantal oudere armen licht is gedaald.

In Israël ligt de armoedegrens voor een alleenstaande op ongeveer 334 euro. Voor een gezin met vier personen is dat 853 euro.