managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Fastfood levensgevaarlijk in het verkeer

Posted by managing21 on september 5th, 2006

Fastfood is even gevaarlijk als overdreven snelheid. Dat zegt de Britse Royal Automobile Club (RAC). Maaltijden bij fastfoodzaken langs drukke autowegen zouden immers tot diverse gevaarlijke situaties kunnen leiden. De meeste autobestuurders kiezen voor dergelijke maaltijden.

Uit een enquête bij weggebruikers bleek dat twee op drie chauffeurs ongezond eet. Twaalf procent zou zich na het nuttigen van een maaltijd zelfs duizelig voelen, vooral wanneer het voedsel te snel wordt verorberd. Dat kan volgens de onderzoekers zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

Meer dan veertig procent van de Britse autobestuurders zou kiezen voor voedsel met veel vetten. Drie op vier ondervraagden bleek te kiezen voor gebruiksvriendelijk voedsel in plaats van gezonde voeding. De RAC merkte daarbij op dat voedsel echter de brandstof voor het lichaam is en net zoals een auto goede brandstof nodig heeft.