managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Minder overtredingen bij zeeschepen

Posted by managing21 on september 6th, 2006

Er zijn door de Europese maritieme inspectiediensten het voorbije jaar bij zeeschepen minder gebreken vastgesteld dan de periode voordien. Nochtans werd er wel meer gecontroleerd. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control, een samenwerkingsverband tussen Canada en 24 Europese landen.

Er werden het voorbije jaar 21.302 inspecties en controles uitgevoerd. Dat is een stijging met vijf procent. Maar bij die controles kwamen in totaal 62.434 gebreken aan het licht, wat een daling betekent met 2,6 procent. Er werden vooral gebreken geconstateerd op het vlak van veiligheidsaspecten, zoals reddingsmiddelen, navigatie en brandblussers.

In totaal werden 994 schepen omwille van ernstige gebreken aan de ketting gelegd. Dat is een absoluut minimumrecord. Daarnaast kregen 28 schepen een vaarverbod, wat betekent dat zijn niet meer toegelaten worden in de regio waar het Paris Memorandum of Understanding van toepassing is.

Op het vlak van arbeid- en leefomstandigheden kende het aantal gebreken een daling met acht procent. Er werden echter 4.100 inbreuken vastgesteld op milieuvlak. Dat is een stijging met tien procent tegenover vorig jaar. Dat heeft de inspectiediensten ertoe aangezet dit jaar extra controles uit te voeren. Daarbij wordt speciaal gelet op de oliefiltering, de olielogboeken en andere milieumaatregelen.