managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Overleg leidt vaak tot niets

Posted by managing21 on september 7th, 2006

In het bedrijfsleven is een directief leiderschap nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft. Overleg leidt volgens de respondenten vaak tot geen resultaten en staat ook in veel gevallen de productiviteit in de weg. In veel gevallen is er volgens de ondervraagden een sterke leider nodig om moeilijke knopen door te hakken.

Een baas met dictatoriale trekjes is niet bijzonder leuk, maar uit het onderzoek van Microsoft blijkt dat er toch wel tal van voordelen zijn aan een sterke leidersfiguur. “Die is soms nodig om knopen door te hakken en om de besluitvorming niet te laten verzanden in eindeloos overleg,” aldus de Volkskrant.

Een dergelijk directief leiderschap kan volgens het onderzoek goede resultaten opleveren bij reorganisaties, bij ondernemingen met een passief en gedemotiveerd personeel of bij sterk groeiende concurrentie. “Een sterke leider durft dood hout weg te snijden, heeft visie en krijgt dingen gedaan,” aldus nog de Nederlandse krant.

Uit het onderzoek van Microsoft bleek dat in de bedrijven gemiddeld 5,6 uur overleg per week plaats vindt, maar in 69 procent van de gevallen tot niets leidt. Een gebrekkige communicatie, voortdurend uitstel van activiteiten en onduidelijke prioriteiten zorgen voor een rem op de productiviteit. “Mensen zijn geneigd om conflicten te vermijden en een consensus te zoeken, maar dat leidt tot trage besluitvorming,” stipt de Volksrkant nog aan. “De angst voor fouten te maken is groter dan de wens winst te maken.”