managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Filerijders willen van baan wisselen

Posted by managing21 on september 9th, 2006

In Nederland is een website opgestart waar mensen van baan kunnen ruilen. Daarmee willen de initiatiefnemers werknemers de mogelijkheid bieden om dichter bij huis te werken en op die manier ook het fileprobleem beter in de hand te kunnen houden. Bijna veertig procent van de filerijders heeft al eens geprobeerd om dichter bij huis werk te vinden. 

“Dagelijks rijden er aan de andere kant van de vangrail duizenden mensen in de tegenovergestelde richting naar hun werk,” schrijft het magazine Managers Online. “Grote kans dat daar een filerijder bij zit met een gelijkwaardige functie die ook op zoek is naar werk dichter bij huis. Om met zo iemand in contact te komen is de website werkdichterbijhuis.nl opgezet.”

Met behoud van privacy kunnen gegadigden daar hun baan beschikbaar stellen om te ruilen met een andere deelnemer in de buurt van de opgegeven woonplaats. Ook bestaande vacatures die aan de individuele criteria van de deelnemers voldoen, worden in een persoonlijke pagina gemeld. “De bedenkers van de site hopen hiermee een totaalaanbod van werk dichter bij huis te kunnen bieden en daarmee de drukte op de Nederlandse wegen aanmerkelijk te verminderen,” aldus nog het magazine.

De initiatiefnemers stellen dat er veel interesse moet bestaan voor het aanbod. Uit een Nederlandse enquête bleek immers dan zestig procent van de filerijders van een dergelijk medium gebruik zou willen maken. Dat is volgens Managers Online niet verwonderlijk, want één op vijf Nederlanders ziet verkeer en vervoer als één van de vijf belangrijkste problemen in de samenleving.

Nederlandse werknemers die zich met de auto een uur ver naar hun job verplaatsen, brengen elke maand veertig uur van hun vrije tijd in de auto door. Uit de enquête bleek trouwens dat 38 procent van de ondervraagden in het verleden al eens getracht heeft om werk dichter bij huis te vinden.