managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwe generatie 9/11-weduwen op komst

Posted by managing21 on september 10th, 2006

Ruim zeventig procent van alle reddingswerkers en opruimers van Ground Zero heeft longschade opgelopen en dreigt voortijdig te sterven aan kanker of een andere longziekte. Dat blijkt uit een rapport dat door het beroemde Mount Sinai Medical Center eerder deze week is uitgebracht. Het Environmental Protection Agency (EPA) wordt nu beschuldigd van nalatigheid. Morgen is het vijf jaar geleden dat de terroristische aanslagen op de WTC-torens in New York werden gepleegd. 

Meer dan 40.000 mensen, meestal mannen, hebben gewerkt aan de reddingspogingen en later aan de opruiming van de puinen van Ground Zero. “Daarvan zijn er al veel gestorven, zijn stervende of hebben te horen gekregen dat ze chronisch ziek zullen blijven,” aldus de krant The Observer. “Er is een nieuwe generatie 9/11-weduwen op komst,” aldus de Newyorkse advocaat Marc Bern. “Ze zullen met meer zijn dan de nabestaanden van de directe slachtoffers van de terroristische aanslagen.”

The Observer schrijft dat de autorireiten de mysterieuze doden en ziektes in deze groep altijd geweigerd hebben te verbinden aan Ground Zero. Maar in januari werd door een rechter aanvaard dat de dood van de Newyorkse politieman James Zadroga (34) aan een longziekte duidelijk te wijten was aan de giftige stoffen die het slachtoffer op Ground Zero had ingeademd. Volgens de krant is dit wellicht het begin van een hele reeks.

In vele gevallen droegen de slachtoffers bij de opruimingswerken geen maskers, aangezien hen verteld was dat de dikke rook die rond hen hing, veilig was. “In werkelijkheid ademden ze microscopische deeltjes glas, asbest en andere kankerverwekkende stoffen in,” aldus de krant. Sommige slachtoffers werkten drie jaar op Ground Zero.

Gewezen EPA-topvrouw Christie Todd Whitman verdedigde zich voor een Amerikaanse senaatscommissie met de bewering dat reddingswerkers wel op het hart gedrukt werd om beschermende kledij te dragen, maar geen bevoegdheid te hebben om dat ook op te leggen. Ze wentelde daarmee de verantwoordelijkheid af op de locale autoriteiten en de bedrijven die de opruimingswerken uitvoerden. “Zij hadden moeten toezien op veiligheidsmaatregelen,” stelde ze.

Maar Thomas Frieden, gezondheidsverantwoordelijk van New York, zei dat de federale overheid verantwoordelijk voor de veiligheid op de site. Burgemeester Michael Bloomberg voerde aan dat de stad bovendien maskers had uitgedeeld. Verwanten van de slachtoffers klagen echter dat noch de federale, noch de locale overheid iets doet om de vroegere reddingswerkers te helpen.