managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ierse tewerkstelling blijft pieken

Posted by managing21 on september 12th, 2006

Ierland kent een tewerkstellingsgroei van 4,6 procent per jaar. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde in de Europese Unie, dat op 1,7 procent ligt. Dat blijkt uit cijfers van het Ierse Central Statistics Office. Dat is volgens de onderzoekers een extra bewijs voor de sterke groei van de Ierse economie. 

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nu meer dan twee miljoen werknemers actief op de Ierse arbeidsmarkt. Vooral de Ierse bouwsector kent een sterke groei. Waar de Ieren vroeger massaal uitweken naar het Europese vasteland om werk te zoeken, voert het land nu een grote groep werkzoekenden in uit Oost-Europa, vooral uit Polen.

Ierland telt nu een arbeidsbevolking van 2.108.300 mensen, waarvan er 2.017.000 ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Tachtig procent van de groei op de arbeidsmarkt wordt ingenomen door buitenlandse arbeidskrachten. De sterkste groei komt uit de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar.

Het voorbije jaar groeide de Ierse werkloosheid aan met 5.800 eenheden tot 91.400 mensen. Maar met een werkloosheidscijfer van 4,4 procent doet Ierland het merkelijk beter dan de cijfers van de andere landen van de Europese Unie. Bij de vrouwen is nu 52,5 procent aan de slag, tegenover 51,4 procent vorig jaar. Van de 283.000 buitenlanders heeft 200.000 een job. Ongeveer twintig procent daarvan is aan de slag in de bouwsector.

De groei van de Ierse economie zette zich in tijdens het midden van de jaren negentig, vooral door investeringen van buitenlandse multinationals, vooral Amerikaanse computer- en farmaciebedrijven. Tien jaar geleden hadden slechts 1,4 miljoen Ieren werk en lag de werkloosheid om meer dan 11 procent.