managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa wil meer prioriteit voor binnenvaart

Posted by managing21 on september 13th, 2006

Het Europees Parlement heeft ervoor gepleit om meer geld te investeren in de binnenvaart. De sector moet volgens de parlementariërs ook een grotere prioriteit krijgen. Een voorstel van het Nederlandse parlementslid Corien Wortmann, lid van de christen democratische fractie, werd in de EP-transportcommissie unaniem aanvaard. 

Wortmann maakte daarbij volgens het persbureau ANP gewag van een mijlpaal. 3Het is de eerste keer dat Europa zich zo duidelijk uitspreekt voor binnenvaart,” aldus Wortmann. “De Europese Unie gaf altijd maar prioriteit aan de weg- en spoorverkeer, terwijl schepen milieuvriendelijker en efficiënter kunnen zijn.”

Het Europees Parlement voerde daarbij aan dat Europa twintig procent van de investeringskosten van waterwegenprojecten voor zijn rekening zou nemen. Nu ligt dat op vijf tot tien procent. De groene parlementsfractie stelde daarbij een heffing voor op de binnenvaart om die kosten mee te helpen dragen. Het voorstel werd echter met een overgrote meerderheid verworpen.

De parlementsleden stuurden verder aan op een snellere invoering van het River Information System (RIS). Dat moet ervoor zorgen dat schepen op de Europese waterwegen beter kunnen opgevolgd worden.