managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Haven Matadi moet geprivatiseerd worden

Posted by managing21 on september 20th, 2006

Het Antwerpse Havenbedrijf investeert dit jaar 800.000 euro in de verdere uitbouw van zijn Congolese zusterhaven van Matadi. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuw beheer van de Congolese haven, waarbij consessies worden gegeven aan een aantal private partners. Op die manier moet de rechtszekerheid van investeringen in Matadi kunnen worden versterkt.

 Matadi2x.jpg

“Het geld is afkomstig van de ministeries van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken,” benadrukt projectleider Nico Vertongen, kabinetchef van de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide. “Die subsidies zullen geïnvesteerd worden in de verdere op puntstelling van de havenkades en een opslaglocatie voor containers. Dat moet de congestie van de haven van Matadi helpen afbouwen.”

Congestie is één van de grote problemen van Matadi. Containers moeten er soms wekenlang worden opgeslagen, vooraleer ze verder getransporteerd kunnen worden. “Matadi heeft de twijfelachtige faam om de duurste, maar ook de slechtste haven van Afrika te zijn,” aldus nog Nico Vertongen.

Belangrijk is volgens Vertongen echter ook de consessionering en privatisering van de Congolese haven. “Antwerpen wil dat proces samen met de Wereldbank verder begeleiden, maar heeft geen ambitie om de haven op langere termijn in handen te nemen,” voert hij aan. Het proces is volgens echt nodig om de havenactiviteiten, die op dit ogenblik volledig in handen zijn van de Congolese overheid, verder te garanderen.”

Ook in de haven Boma wordt geïnvesteerd. “We beschouwen de beide havens als één geheel, want een aantal operatoren is zowel in Matadi als Boma actief,” zegt Nico Vertongen nog. “De twee havens zouden trouwens onder één centrale koepel moeten gebracht worden, net zoals het opzetten van een kwalitatieve treinverbinding met Kinshasa. Daarover is trouwens al met NMBS gesproken.”

Volgens Vertongen is ook daadwerkelijke interesse van een aantal operatoren om in Matadi en Boma consessies op te nemen. “Een aantal van die kandidaten is op dit ogenblik al actief in de havens,” voert hij aan. Maar ook Sea-Invest zou mogelijk geïnteresseerd zijn in een samenwerking.