managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Online marktonderzoek is onbetrouwbaar

Posted by managing21 on september 20th, 2006

De betrouwbaarheid van online marktonderzoek laat vaak te wensen over. Dat blijkt uit resultaten van een studie van de Nederlandse Markt Onderzoek Associatie (MOA). Er schort volgens de onderzoekers immers nog al wat aan de penetratie, want het grootste gedeelte van het publiek is niet met online panels bezig.

“Om het publiek nog warm te laten lopen om vragenlijsten in te vullen, wordt er vaak gewerkt met kleine beloningen,” aldus het magazine Planet.nl. “Voor ruim 40 procent van de panelleden is dat de belangrijkste drijfveer om mee te doen.”

De deelnemers lijken gemiddeld van 5,3 panels lid te zijn,” aldus het magazine. “Maar er zijn ook deelnemers die lid zijn van een brede waaier panels. Voor de verscheidenheid van de resultaten is dit niet gunstig. Een aantal respondenten is een intensief invuller van vragenlijsten.”

De onderzoekers stellen dat er maatregelen genomen moeten worden om de zuiverheid van de panels te verbeteren. “Zo zijn er respondenten die zo snel mogelijk naar het einde varen door steeds het eerste antwoord in te vullen of te reageren dat ze het antwoord niet willen of kunnen zeggen. Dit soort figuren moet uit een panel worden verwijderd.”

Verder wordt opgemerkt dat het grootste deel van het publiek geen deel uitmaakt van de panels, die volgens de onderzoekers alles bij elkaar eenzijdig zijn samengesteld. “Dit ondermijnt dit de betrouwbaarheid van de uitkomsten,” wordt er opgemerkt. “Zelfs bij een groot aantal antwoorden, is er geen garantie voor de kwaliteit van de uitkomsten.”

Daarnaast wordt er opgemerkt dat de panelbureau’s er vooral op uit lijken te zijn om tegen zo laag mogelijke kosten resultaten aan klanten te presenteren die goed ogen, maar kwalitatief in feite niet voldoen. “Uit de mate van de reacties is geen penetratie af te lezen,” stippen de onderzoekers nog aan. “De panelbureau’s zouden meer inspanningen moeten doen om de penetratie te verbeteren.”

Een online panel is volgens de onderzoekers wel geschikt voor trendonderzoek. “Daar kan men immers van eenzelfde populatie de verschillen door de tijd heen meten,” aldus nog de studie. “Ook voor het testen van concepten kan een online panel ingeschakeld worden.”