managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Toekomst internet wordt private aangelegenheid

Posted by managing21 on oktober 2nd, 2006

Het Amerikaans ministerie van handel heeft zich bereid verklaard om de controle over de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die de structuur van het internet beheert, te versoepelen. Dat is volgens volgens experts een belangrijke stap in de richting van een internet dat door de private sector zal gecontroleerd worden.

De overeenkomst vormt een onderdeel van de hernieuwing van de driejaarlijkse overeenkomst tussen de Amerikaanse regering en ICANN. Zopas is de bestaande overeenkomst verlopen. Naast een grotere economie, wordt er ook opgeworpen om het nieuwe contract over anderhalf jaar opnieuw te bekijken. Op dat ogenblik zou ICANN losgekoppeld kunnen worden van de overheidscontrole.

“Het internet is weliswaar ontstaan uit onderzoek van de Amerikaanse overheid en universiteitswereld, maar is de voorbije twee decennia steeds belangrijker geworden voor de wereldwijde handel, communicatie en veiligheid,” aldus The New York Times. “ICANN is al zwaar bekritiseerd omdat de organisatie niet de hele internetgemeenschap vertegenwoordigt en geen transparantie huldigt bij zijn beslissingen.

Paul Twomey, de Australische directeur van ICANN, voerde aan dat het Amerikaanse ministerie van handel nu met de organisatie zal overleggen hoe er aan een grotere transparantie en overheid gewerkt kan worden. De Amerikaanse regering blijft wel vertegenwoordigd in de adviesraad van ICANN. De organisatie moet aan de Amerikaanse overheid ook niet meer om de zes maand rapporteren, maar komt voortaan met een jaarverslag dat aan de hele internetgemeenschap zal voorgelegd worden.