managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Conversieratio websites niet optimaal

Posted by managing21 on oktober 5th, 2006

De conversieratio van de meeste websites kan nog veel hoger worden gemaakt. Dat stelt het magazine Marketing Rendement. Websites komen volgens het magazine op verschillende vlakken tekort om voor optimale conversieratio te kunnen zorgen. Maar er wordt op gewezen dat content nog altijd het belangrijkste blijft.

De conversieratio geeft aan welk percentage van de bezoekers aan een website tot een gewenste actie overgaat, door onder meer een brochure aan te vragen, een product te bestellen of een offerte aan te vragen. “Marketeers baseren hun analyse van een website meestal op het aantal unieke bezoekers, terwijl ze zich beter kunnen richten op het verhogen van de conversieratio,” aldus het magazine.

Aangevoerd wordt dat complexere websites een lagere conversieratio hebben. Voor een goede convertieratio moet de website volgens Marketing Rendement ook compatiebel zijn met andere webbrowsers of met oudere versies van Explorer. “Tevens moet de website te indexeren zijn door zoekmachines,” wordt er nog aangestipt.

“De links of buttons waarmee bezoekers worden aangespoord om tot een bepaalde handeling over te gaan, mogen niet schreeuwerig zijn, maar moeten wel opvallen,” wordt er aan toegevoegd. Een stijging van het aantal reactiemogelijkheden leidt volgens het magazine in regel tot een hogere conversatieratio.

Er wordt echter ook gesteld dat de content uiteraard het belangrijkste onderdeel vormt van de website. Daarom moet er volgens het magazine gezorgd worden voor een normale, niet te technische taal en een overzichtelijke presentatie.