managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on oktober 6th, 2006

China heeft de heffing die de Europese Unie sinds woensdag oplegt op de import van leren schoenen uit het land illegaal verklaard. Volgens de Chinese regering zijn er geen gronden voor de heffing en schaadt ze de rechten van de Chinese schoenenindustrie. De Chinese minister van handel Chong Quan kondigde aan de maatregel en de gevolgen daarvan nauwgezet te zullen volgen. De Europese Unie ging woensdag akkoord met een voorstel van eurocommissaris Peter Mandelson dat de goedkope import van schoenen uit China en Vietnam tegengaat.

Aer Lingus heeft het overnamebod van Ryanair afgewezen. Ryanair heeft al 16 procent van de aandelen van de Ierse luchtvaartmaatschappij in handen. Volgens de website van Aer Lingus is 51,9 procent van de aandelen op de beurs genoteerd. De Ierse regering controleert ongeveer 34,8 procent. Iers premier Bertie Ahern liet verstaan dat de regering in elk geval minstens 25,1 procent wil controleren. Ook het personeel van de luchtvaartmaatschappij heeft 3,4 procent in handen, naast 9,9 procent dat toebehoort aan een door het personeel gecontroleerde holding ESOT. Bij Aer Lingus luidde het dat het bod van Ryanair niet de waarde van het bedrijf vertegenwoordigt.

Een onbekend object heeft een zeer klein gat geslagen in de radiator van een van de deuren boven de vrachtruimte van het ruimteveer Atlantis tijdens diens jongste missie, zo heeft de NASA in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt. Een ploeg technici ontdekte het gaatje deze week tijdens een routine-inspectie van de shuttle die zich in zijn hangar op het Kennedy Space Center in Florida bevindt, aldus het Amerikaanse ruimtevaartbureau. Het gaatje heeft een diameter van 2,5 mm en heeft volgens de NASA het ruimteveer, de bemanning en haar missie nooit in gevaar gebracht. De impact heeft plaatsgevonden tijdens de assemblagemissie van vorige maand naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Wat er precies is ingeslagen, is volgens de NASA niet geweten. De Atlantis is op 21 september probleemloos geland. Bij drie visuele inspecties tijdens de vlucht werd het gaatje niet opgemerkt.

Het percentage spamberichten in een gemiddelde elektronische postbus blijft maar toenemen. In september was ruim 84 procent van alle ontvangen e-mails een spambericht. Dit is volgens CleanPort een record. Maar hiermee is het leed nog niet geleden. Naar verwachting zal het huidige groeitempo van de hoeveelheid spam ertoe leiden dat eind 2007 de grens van 90 procent wordt bereikt, zo stelt de spambestrijder. Verantwoordelijk voor de toename van spam zijn met name Aziatische landen als China en Taiwan, terwijl ook de hoeveelheid spam uit Oost-Europa nog steeds toeneemt. Er zijn bedrijven die zo’n grote hoeveelheid spam ontvangen dat de gehele bedrijfsvoering in gevaar komt, aldus CleanPort. Er zouden bedrijven zijn die meer dan 10.000 spamberichten per werknemer per dag ontvangen.

De Europese Unie gaat 317,3 miljoen euro aan landbouwsubsidies die onzorgvuldig werden gespendeerd, terugeisen van vijf lidstaten. Dit geld wordt teruggevraagd omdat deze landen te weinig hebben ondernomen om het zelf terug te eisen. De terugbetalingen hebben betrekking op onregelmatigheden in de periode vóór 1 januari 1999. “We doen ons uiterste best om de landbouwuitgaven onder controle te houden. Met de beslissing van de Europese Commissie om het onzorgvuldig gespendeerde geld terug te eisen, willen we een duidelijk signaal geven. We tolereren niet dat er onregelmatigheden gebeuren met het geld van de Europese belastingbetaler,” zegt Europees Commissaris Fischer Boel. Er wordt niet alleen geld teruggevorderd van Italië. Ook Spanje (2,4 miljoen), Groot-Brittannië (2 miljoen), Frankrijk (1,3 miljoen) en Duitsland (0,6 miljoen) moeten in de beugel tasten.

De jeneverbes, de symboolsoort bij uitstek voor de provincie Limburg, zal binnen 20 jaar volledig verdwenen zijn indien er geen gerichte maatregelen genomen worden om de enige Limburgse inheemse naaldhoutsoort in stand te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het lab voor bosbouw van de Universiteit Gent in opdracht van het Limburgse provinciebestuur uitvoerde. Het onderzoek wees uit dat het aantal vindplaatsen van de jeneverbes op 20 jaar tijd in de helft van de gevallen met 50 procent is gedaald. In 20 procent van de gevallen is de soort zelfs al helemaal verdwenen. Op dit ogenblik zijn er nog maar drie grote populaties van de jeneverbes in gans Limburg. “Maar ook hier zijn de voorbije 20 jaar tussen de 35 en de 75 procent van het aantal struiken verdwenen,” aldus de onderzoekers. De Limburgse gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Frank Smeets (CD&V) luidt de alarmbel. Volgens hem staat de trots van de Limburgers voor de jeneverbes in schril contrast met de huidige toestand. Toch meent Smeets dat het aan de hand van actiegerichte maatregelen mogelijk moet zijn om de jeneverbes van de ondergang te redden.

Het gemiddelde Vlaamse gezin heeft in 2004 in totaal 31.953 euro uitgegeven, 4,5 procent meer dan het jaar voordien. Globaal gezien spendeert de Belg aan zijn huishoudproducten een ongeveer even groot percentage van zijn budget in 2004 als in 1978. Dat blijkt uit de cijfers van het Huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie, algemene directie Statistiek en Economische Informatie. Wel valt op dat de Belg in 2004 ruim 6 procent van zijn budget minder aan voeding, dranken en tabak besteedt in vergelijking met 1978. Enkele opvallende evoluties tussen 1978 en 2004 zijn de stijging van het bestede budget aan klaargemaakte vis (+424,9 %), bereide gerechten (+448,3 %), de bruto huur (+189,6 %), farmaceutische producten (+302 %), telefoongesprekken (+561,2 %) en vooral computerapparatuur (+8.907,4 %). In het Vlaams Gewest stegen de uitgaven per huishouden van 12.460 euro in 1978 tot 31.953 euro in 2004. In Brussel en Wallonië is die stijging minder groot.

Vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben in marathononderhandelingen overeenstemming bereikt over de uitwisseling van persoonlijke gegevens van trans-Atlantische vliegtuigpassagiers in het kader van terreurbestrijding. Details van de overeenkomst zijn nog niet bekend. De overeenkomst komt in de plaats van een regeling uit 2004 die door het Europees Gerechtshof nietig is verklaard. De Verenigde Staten stonden in de onderhandelingen op een veel ruimere uitwisseling dan voorheen. In de oude regeling verstrekten luchtvaartmaatschappijen aan de Amerikaanse autoriteiten over hun trans-Atlantische passagiers al 34 soorten gegevens, zoals naam, adres, telefoon- en credit card nummers, maar ook bijzondere etenswensen. Niet het soort of aantal gegevens vormde het twistpunt in de onderhandelingen, maar de vraag welke Amerikaanse instanties er toegang toe krijgen en hoe de gegevens in de VS worden opgeslagen. Het akkoord moet in ieder geval door de lidstaten van de EU worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden.

Pamela Anderson gaat een commercial maken voor Virgin Mobile. Miljardair Richard Branson zou achter de deal zitten. Virgin Mobile, de telecomtak van Virgin, staat op het punt mobiele televisie te lanceren. Op 9 oktober begint de nieuwe campagne met een commercial waarin Pamela Anderson de hoofdrol speelt. De overeenkomst tussen Anderson en Virgin Mobile geldt voor één commercial, maar een woordvoerder van Virgin sluit niet uit dat er meer volgen. Pamela Anderson vertoeft op de buis in goed gezelschap: Baywatch collega David Hasselhof treedt op in meerdere commercials van concurrent Pipex, een aanbieder van breedbandinternet.

Nicaragua wil een kanaal graven tussen de Atlantische en de Stille Oceaan, als alternatief voor het Panamakanaal. President Enrique Bolanos schatte maandag dat het kanaal 18 miljard dollar zal kosten. Tijdens een bijeenkomst met ministers van Defensie van het westelijk halfrond zei Bolanos dat het zeker twaalf jaar duurt voordat het kanaal bevaarbaar is. “Het is niet alleen uitvoerbaar, maar het is nodig,” aldus de Nicaraguaanse president. Het kanaal zou de Stille Oceaan moeten verbinnen met het Nicaraguameer en vandaar met de rivier Escondido, die bij Bluefield in de Caribische Zee uitmondt. Het plan voor een verbinding in Nicaragua tussen de twee oceanen is niet bepaald nieuw. De Spanjaarden overwogen het al tijdens hun heerschappij over het land in de zestiende eeuw. Later kozen de Amerikanen Nicaragua om een kanaal te bouwen, totdat uiteindelijk het oog viel op Panama. De inwoners van Panama gaan op 22 oktober naar de stembus om per referendum te beslissen over de uitbreiding van het Panamakanaal.

Meer Nieuws