managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internet steeds belangrijker voor krantenwereld

Posted by managing21 on oktober 7th, 2006

In de eerste helft van dit jaar zijn de websites van de Amerikaanse kranten erin geslaagd om hun aantal bezoekers met bijna één derde te verhogen. Dat maakt volgens de Newspaper Association of America (NAA) duidelijk hoe belangrijk het internet is geworden voor de krantenwereld, die nog altijd zijn lezersaantallen en reclameverdiensten ziet afkalven. 

In de eerste helft van dit jaar bezochten 55,5 miljoen mensen de website van een Amerikaanse krant. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien kwam men uit op 42,2 miljoen bezoekers. Het aantal geraadpleegde bladzijden steeg met 52 procent. De NAA wijst er daarbij op dat deze krantensites jonge lezers aantrekken en het krantenpubliek in de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar met vijftien procent heeft doen toenemen. Bij The Washington Post was dat zelfs meer dan zestig procent.

In de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar groeide het publiek met tien procent. Het lezerspubliek van de gedrukte Amerikaanse kranten blijft verder afkalven. Bij USA Today bedroeg die terugval 3 procent, bij The New York Times 5,8 procent, bij The Chicago Tribune 12,4 procent en bij de Los Angeles Times met 9 procent. The Wall Street Journal hield zijn lezerspubliek stabiel.