managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Betere waterweg naar Parijs

Posted by managing21 on juni 11th, 2006

In 2008 wordt in Frankrijk gestart met de aanleg van een breed kanaal dat Parijs met België en Nederland moet verbinden. Over zes jaar zouden de eerste binnenschepen de nieuwe waterweg kunnen gebruiken. In totaal zouden jaarlijks dertien miljoen ton vervoerd kunnen worden over de nieuwe verbinding. Op dit ogenblik moeten daarvoor tussen Antwerpen en Parijs smalle en slingerende riviertjes gevolgd worden. 

De drie betrokken landen besloten eind 2003 tot de aanleg van een breed kanaal dat Parijs moet verbinden met België en Nederland. Vooral voor Nederland is het kanaal bijzonder belangrijk. Van alle West-Europese binnenschepen is immers tachtig procent in Nederlandse handen. Het kanaal kan Nederland dan ook een nieuwe afzetmarkt opleveren. De Franse markt wordt via het water nu immers vooral bevoorraad vanuit het zuiden.

Eind 2004 toonde een onderzoek aan dat er veel enthousiasme bestaat voor het kanaalproject. Driekwart van de bedrijven die langs de Schelde en de Seine gelegen zijn, beweerden daarbij de nieuwe waterweg te willen gebruiken. De Fransen zouden op die manier onder meer graanproducten naar het noorden willen uitvoeren. Het kanaalproject werd ingediend voor subsidies van de Europese Unie.