managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Japan wil van verpakimago af

Posted by managing21 on juni 12th, 2006

Jaarlijks worden er in de wereld vijhonderd tot duizend miljard plastiek zakjes gebruikt. Met dertig miljard exemplaren is Japan op dat vlak één van de grootste verbruikers. Maar de Japanse regering wil nu daar nu paal en perk aan stellen en heeft een nieuwe wet goedgekeurd om het verbruik te ontraden. Volgens critici gaat die wet echter niet ver genoeg.

“Japan gebruikt waarschijnlijk meer plastic dan de meeste samenlevingen in de wereld,” vertelde Hideki Nakahashi, een woordvoerder van het Japan Polyolefin Film Industry Trade Association, aan het persbureau Associated Press. Een Japanner verslindt gemiddeld 300 plastiek zakjes per jaar, maar daarin wordt geen rekening gehouden met exemplaren die gebruikt worden voor onder meer het verpakken van droogkuis en individuele koekjes.

De Japanse regering heeft nu een wet goedgekeurd waarbij verkopers op de vingers getikt kunnen worden indien ze niet genoeg inspanningen doen om het verbruik te beperken en hergebruik en recyclage te stimuleren. Critici stellen echter dat het bijzonder moeilijk zal worden om de Japanner ervan te overtuigen zijn gedrag te wijzigen.

“We beschouwen de verpakking als een onderdeel van het product,” benadrukte Shinji Shimamura, een woordvoerder van de Japan Franchise Association. “Het is onmogelijk om de Japanse consument een box met een warme lunch of een ijsje aan te bieden zonder een plastiek zak. Dat zou als onhygiënisch en bijzonder onbeleefd beschouwd worden.”

Japanners gaan echter heel ver met het verpakken. “In sommige fruitwinkels wordt elke individuele banaan en appel in een afzonderlijke zak verpakt,” aldus Associated Press. “Bij de verkoop gaan die dan nog eens samen in een andere plastieken zak. Dat zou te maken kunnen hebben met de Japanse geschenken-traditie, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de presentatie dan aan de content. Bovendien heeft het verpakken ook een sociale betekenis. Meer verpakkingen staan voor grotere beleefdheid en vormelijkheid.”

Bovendien zijn de plastieken zakken zo goedkoop, dat de winkels niet geneigd zijn om het gebruik te beperken of recyclage te stimuleren. Een aantal ketens is inmiddels al wel gestart met een sensibilisering van het Japanse publiek. Dat geldt onder meer bij de Lawson-keten, die in Japan ongeveer 8.400 winkels uitbaat.

Het bedrijf stelt echter dat veel consumenten aandringen op het gebruik van een plastiek zak. Dat is volgens Yoshitaka Fukuoka, docent milieukunde aan de Rissho University in Tokyo, bijzonder slecht nieuws voor het leefmilieu. “Het draagt bij tot het verbruiken van olievoorraden en de energie die geïnvesteerd wordt in de productie, draagt bij tot de opwarming van de aarde,” aldus Fukuoka.

Bovendien stelt de professor dat bij het verbranden van plastiek zakken schadelijke stoffenkunnen vrijkomen, terwijl er ook vele exemplaren in de zee terecht komen, waar ze dieren kunnen doden die de verpakking verkeerdelijk voor voedsel aanzien. Fukuoka stelt verder dat de nieuwe wet niet ver genoeg gaat. “Er staan immers geen straffen op,” voert hij aan.

De professor is van mening dat winkels verplicht zouden moeten worden om geld te vragen voor de plastiek zakken. In Duitsland leidde die maatregel tot een daling van het verbruik van plastiek zakken met zevntig procent. Ook in Ierland, Zuid-Afrika, Bangladesh, Australië en Taiwan werden gelijkaardige maatregelen met succes ingevoerd.