managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Journalist wordt jonger en goedkoper

Posted by managing21 on juni 12th, 2006

Er is wereldwijd een trend aan de gang om ervaren journalisten te vervangen door jonge schoolverlaters, die vaak occasioneel en op freelance-basis worden ingeschakeld en minder worden betaald. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Changing Nature of Work: A Global Survey’ van de International Federation of Journalists (IFJ).

Gelegenheidsmedewerkers en freelancers zouden nu ongeveer dertig procent vertegenwoordigen van de IFJ-leden. “Die stijgende trend vormt een extra moeilijkheid om de kwaliteitsjournalistiek te behouden,” aldus de organisatie. “Indien de tewerkstelling van een journalist bedreigd wordt, is het voor hem veel moeilijk om te weerstaan aan politieke of commerciële druk. Bovendien wordt het veel moeilijk om aan onderzoeksjournalistiek te doen en de redactiepolitiek van mediabedrijven in vraag te stellen.”

Daarnaast is er volgens de organisatie ook een duidelijke trend naar privatisering van openbare omroepen en worden jonge journalisten ingeschakeld in nieuwe sectoren, zoals nieuwe media en de groeiende mediasector in ontwikkelingslanden. “Daardoor is het gemiddelde loon van de journalist wereldwijd de voorbije vijf jaar gedaald,” aldus het IFJ-rapport.

Meer dan de helft van de IFJ-leden (53,6 procent) benadrukte dat het gemiddelde loon de voorbije vijf jaar is gedaald. Slechts 14,6 procent maakte gewag van een reële loonstijging. Bovendien had slechts 12,2 procent van de freelancers recht op betaald ouderschapsverlof en amper 9,8 procent genieten betaald ziekteverlof en vakantie.

Daarbij wordt opgemerkt dat het gebrek aan werkzekerheid en lagere lonen ook een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de redactionele inhoud en de rol van de media als waakhond zouden kunnen uithollen.