managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa streeft naar flexicurity

Posted by managing21 on oktober 23rd, 2006

Europa heeft dringend behoefte aan een nieuw type werknemer. Die moet flexibel zijn en soepel ontslaan en aangenomen kunnen worden. Bovendien moet hij bereid zijn om levenslang bij te scholen. Die nieuwe werknemer is volgens het Nederlandse Algemeen Dagblad één van de manieren waarmee Europa een economische crash moet vermijden. 

Gebrekkige innovatie en vergrijzing vormen de belangrijkste dreigingen voor een economische crash. De lidstaten investeren volgens de Finse premier Vanhanen nog altijd te weinig in onderwijs en onderzoek. Er is wel een verbetering merkbaar, maar dat vertaalt zich volgens Vanhanen niet voldoende tot succesvolle bedrijven, nieuwe producten en tewerkstelling.

Ook de besluitvorming kent nog vele hiaten. Zo is er nog altijd geen Europees patent, waardoor de registratie van uitvindingen onnodig duur wordt. Er is ook geen Europese arbeidstijdenwed. “De doorsnee werknemer is aanzienlijk minder hoog opgeleid dan in concurrerende werelddelen en straks ook nog oud,” aldus het Algemeen Dagblad. Om daarop in te spelen, denkt Europa aan flexicurity, een balans tussen meer flexibiliteit en het behoud van zoveel mogelijk zekerheid.