managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ecotoerisme economische pijler voor Afrika

Posted by managing21 on juni 12th, 2006

De natuur wordt één van de belangrijkste economische pijlers van de Afrikaanse landen. Op het continent zijn al een aantal landen die hun natuurlijk milieu steeds sterker als een toeristische troef profileren. Het onderwerp wordt één van de belangrijkste items op de International Conservation Conference, die later deze maand in Madagascar wordt gehouden.

“Landen zoals Madagascar en Rwanda werpen zich op als unieke bestemmingen voor ecotoerisme,” meldt het persbureau Reuters. “Daarmee willen ze een stuk van deze lucratieve nichemarkt opstrijken.” Olivier Langrand, onderdirecteur van Conservation International, stelde daarbij dat de natuur het enige concurrentiële voordeel is dat een land als Madagascar heeft.

Een land als Kenia is al langer die weg opgegaan en in Zuid-Amerika richt ook Costa Rica zich op het ecotoerisme. “Costa Rica is echt een symbool voor natuurbehoud geworden,” aldus Langrand. “Het toerisme en aanverwante sectoren vertegenwoordigen er nu al 62,8 procent van het bruto binnenlands product. In 1984 was dat nog 40,6 procent.”

Madagascar staat bekend voor zijn lemuren en Rwanda voor zijn gorilla’s, maar het persbureau wijst erop dat weinig mensen weten dat Equatoriaal Guinea, bekend voor olie en corruptie, één van de belangrijkste centra van primaten ter wereld is. De regering heeft nu een overeenkomst getekend met Conservation International om een groot gedeelte van het regenwoud te beschermen. Daarmee wil het land zich ook als toeristische bestemming op de kaart zetten.

De bescherming betekent dat een houtwinningsproject van 500.000 hectaren wordt geschrapt en dat er een fonds van 15 miljoen dollar wordt opgezet om het milieuproject te realiseren. Daarmee zou 37 procent van het grondgebied van Equatoriaal Guinea beschermd zijn, het hoogste percentage van alle Afrikaanse landen.

Er wordt echter op gewezen dat dergelijke stappen nog andere bedoelingen hebben dan milieu en toerisme. “Er wordt vanuit gegaan dat een land dat goed met zijn milieu omspringt, ook een goed land is om te investeren,” aldus Juan Conservation International. “Costa Rica en Belize hebben niet alleen een positief milieubeleid, maar ook een liberaal economisch kader. De twee lijken bijzonder goed hand in hand te kunnen gaan.”

Ecotourisme heeft volgens milieugroeperingen nog een ander belangrijk voordeel. “Het is een bijzonder arbeidsintensieve sector, wat dan weer ten goede kan komen aan de arme bevolking van die landen,” stellen ze.