managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vint Cerf wil geen interneteilandjes

Posted by managing21 on november 1st, 2006

De wereldwijde interoperabiliteit van het internet moet gevrijwaard blijven. Dat stelde Vint Cerf, één van de oprichters van het internet, tijdens het Internet Governance Forum van de Verenigde Naties in Athene. Dat princiepe is volgens Cerf immers de basis van het internet, dat anders in geïsoleerde eilandjes dreigt herleid te worden. Hij maakt zich onder meer zorgen over pogingen om het internet meertalig te maken.

In diverse regio’s probeert men de scripts van het internet in eigen landstalen, zoals het Arabisch, Cyrillisch en Chinees, te schrijven. Op dit ogenblik moeten alle internetgebruikers voor het invoeren van de domeinnamen het Latijnse alfabet gebruiken. Volgens sommige landen en organisaties gaat de evolutie naar een meertalig internet veel te traag. Zo stelde Tarek Kamel, de Egyptische minister van communicatie, dat die taalbarrière een belangrijke hinderpaal voor het internetgebruik was.

Ook Viviane Reding, de Europese Commissaris voor de informatiesamenleving, stelde dat het overbruggen van de digitale kloof niet enkel een zaak van schermen en kabels is. “Men moet het belang van de culturele diversiteit in het werelddorp van het internet erkennen,” benadrukte ze. “Daarom is meertaligheid belangrijk. Het probleem van de internationale domeinnamen wordt soms onterecht bestempeld als een technische kwestie.” Volgens haar kon het uitblijven van meertaligheid leiden tot een versplintering van het internet.

Maar Vint Cerf benadrukte dat de internationale domeinnamen wel degelijk een technische kwestie zijn. “Centraal daarbij staat dat de gebruiker ondubbelzinnige referenties maakt naar de geregistreerde domeinnaam,” voerde hij aan. “Elke domeinnaam is uniek, zodat de gebruiker technisch ook daadwerkelijk naar de door hem ingetikte website wordt geleid. Indien er andere scripts in het domeinnaam-systeem worden toegelaten, moet die ondubbelzinnigheid gegarandeerd moeten blijven.”

Domeinnamen zijn volgens Vint Cerf geen natuurlijke taaluitdrukkingen. “Het zijn identificatiesystemen,” benadrukte hij. “Ze moeten absoluut uniek zijn. Namen die vandaag geregistreerd zijn moeten in de verre toekomst nog altijd functioneel zijn, welke karakters er ook worden toegevoegd. De kleinste misstap zou gemakkelijk een definitieve versplintering van het internet in niet-compatibele componenten kunnen veroorzaken.”