managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Opleidingen houden personeel gelukkig

Posted by managing21 on november 2nd, 2006

Er bestaat een duidelijk verband tussen opleidingskansen en de tevredenheidsgraad van het personeel. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. De onderzoekers stelden vast dat personeelsleden die volop de kans krijgen om opleidingen en trainingen te volgen duidelijk meer tevreden zijn dan andere werknemers. 

Twee op de vijf werkenden hebben voorbije half jaar in Nederland via het werk een opleiding, training of cursus gevolgd. Bij de overheid en in de dienstverlening worden meer opleidingen ingelast dan in de productie en de handel. Maar de onderzoekers stellen dat werkgevers vaak zelf tijd en geld investeren in opleidingen. Twee op drie opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren. Negen op tien keer werd ook de kostprijs van de opleiding volledig door de werkgever gedragen.

Ook opmerkelijk is dat werknemers die het bedrijf verlaten, vaak ontevreden blijken te zijn over het gevoerde opleidingsbeleid. Men staat volgens de onderzoekers in het algemeen vrij kritisch tegenover de opleidingsstrategie en de doorgroeimogelijkheden, die uit opleidingen zouden moeten kunnen voortvloeien. Dat is volgens Randstad een signaal dat door de werkgevers ernstig genomen moet worden.

Opleidingen zijn volgens Randstad veel meer dan het vergroten van kennis en vaardigheden bij werknemers. Het onderzoek wijst er volgens het recruteringsbureau op dat opleidingen ook passen binnen een strategie om personeelsverloop tegen te gaan. Maar er wordt ook op gewezen dat opleidingen tevens verplichtingen scheppen. De werknemer verwacht immers na een opleiding te kunnen doorgroeien.